پس از تصرف قدرت توسط طالبان، آلمان سعی کرد به مردم برای فرار از افغانستان کمک کند./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr
پس از تصرف قدرت توسط طالبان، آلمان سعی کرد به مردم برای فرار از افغانستان کمک کند./عکس: Picture-alliance/Marc Tessensohn/Bundeswehr

پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان، حدود یک هزار کارمند محلی با اعضای اصلی خانواده های شان به آلمان انتقال داده شده اند. بسیاری از کارمندان محلی نیروهای خارجی، خود را در معرض خطر جدی از سوی طالبان می‌دانند.

بر بنیاد گزارش روزنامه آلمانی «دی ولت»، در حال حاضر حدود ۶۰۰ کارمند محلی با حدود ۲۴۰۰ تن از اعضای خانواده های شان در افغانستان یا در کشورهای منطقه در انتظار به سر می‌برند تا به آلمان انتقال داده شوند.

آن ها به خاطر همکاری با اردوی آلمان فدرال (بوندس ور) ممکن است در معرض سرکوب های شدید از سوی رژیم طالبان قرار گیرند و جان های شان نیز در خطر است.

یک سخنگوی نیروهای کماندوی اردوی آلمان فدرال اعلام کرد: «ما در حال حاضر سعی می‌کنیم که امکانات سفر کارمندان محلی "بوندس ور" را که شرایط خروج از کشور را دارند، فراهم کنیم. در سطح سیاسی مذاکرات و هماهنگی در این زمینه جریان دارد.»

در ادامه گزارش روزنامه «دی ولت» آمده است، اشخاصی که به عنوان کارمند محلی به رسمیت شناخته شده و اعضای اصلی خانواده های شان، از سوی وزارت داخله آلمان فدرال «وعده پذیرش» دریافت کرده اند. در این صورت آن ها مستحق دریافت مدرک اقامت هستند.

به گفته سخنگوی نیروهای کماندوی اردوی آلمان فدرال، آن ها «در درجه اول شهروندان افغانی هستند که به صورت قانونی و نامحدود در آلمان اجازه اقامت دارند». آن ها «آواره یا پناهجو» نیستند، اجازه دارند کار کنند یا دوره یادگیری یک مسلک (Ausbildung) را به پایان برسانند.


 

 

در همین زمینه