مهاجران افغانی که  در مرزهنگری با صربستان توسط پولیس هنگری بازداشت شده‌اند.
مهاجران افغانی که در مرزهنگری با صربستان توسط پولیس هنگری بازداشت شده‌اند.

دادگاه عالی اتحادیه اروپا روز سه شنبه ۱۶ نومبر هنگری (مجارستان) را به نقض قوانین اروپایی در مورد پناهجویان متهم کرد. هنگری سه سال پیش قانونی را تصویب کرد که کمک به پناهجویان را جرم تلقی می‌کند.

در خبرنامه‌ای که از سوی دادگاه اروپا منتشر شده گفته شده که دادگاه تصویب قانون «ستوپ سوروس» یا جرم پنداشتن کمک به پناهجویان را محکوم می‌کند و آن را نقض قوانین اروپایی می‌داند. در خبرنامه همچنین هنگری به دلیل اخراج مهاجران از مرزهای این کشور از ۲۰۱۸ به این سو، محکوم شناخته شده است.

در خبرنامه آمده است: «هنگری با تعقیب جزایی هر فردی که در روند درخواست پناهندگی کمک می‌کند، تعهدات خود را نقض می‌کند.»

در سال ۲۰۱۸ وقتی هنگری قانون جرم پنداشتن کمک به پناهجویان را تصویب کرد کمیسیون اروپا علیه این قانون به دادگاه عالی اروپا شکایت کرد.

در همین باره: سیاست مهاجرت؛ اتحادیه اروپا از مجارستان به محکمه عالی اروپا شکایت کرد

بر بنیاد قانون سوروس، اگر فردی به یک پناهجوی غیرقانونی که از کشورهای غیرشنگن وارد هنگری شده و خطر فوری متوجه او نباشد کمک کند، به مجازات تا یک سال زندان محکوم خواهد شد. بوداپست همزمان امکان درخواست پناهندگی در کشور را محدود کرد.

قانون سوروس از نام جورج سوروس، یک میلیاردر امریکایی هنگری تبار گرفته شده که بوداپست سازمان‌های خیریه متعلق به او را به کمک به مهاجران متهم می کند.

مقام‌های هنگری استدلال می‌کردند که با مهاجرت غیرقانونی از کشورهای امنی مانند بوسنیا مقابله می‌کنند.

دادگاه قضایی اروپا هنگری را ملزم دانسته تا «به زود ترین فرصت ممکن از حکم صادر شده» پیروی کند.

یک سخنگوی دولت هنگری گفت که از حکم دادگاه قضایی اروپا آگاهی یافته اما دولت این کشور حق دارد علیه سازمان‌های تمویل شده از خارج از جمله جورج سوروس اقدام کند.

هنگری تا کنون چندین بار به دلیل نقض قوانین اروپایی در مورد پناهندگی محکوم شخته شده است.

بیشتر بخوانید: بازرس دیوان عالی اروپا: هنگری قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند

کمیته هلسنکی در هنگری که از حقوق مهاجران دفاع می‌کند از حکم دادگاه اروپا استقبال کرد و گفت تسلیم تهدید بوداپست نخواهد شد.

به گفته این کمیته، از زمان تصویب قانون سوروس تا کنون، این سازمان به ۱۸۰۰ پناهجو کمک کرده است و با حکم تازه دادگاه، همچنان در این راستا تلاش خواهد کرد.

در همین زمینه: مجارستان: کارمندان سازمان‌های کمک کننده به پناهجویان به زندان خواهند رفت

 

در همین زمینه