عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه
عکس از آرشیف/ محکمه حقوق بشر اروپا در شهر اشتراسبورگ فرانسه

محکمه حقوق بشر اروپا در پیوند با مرگ یک دختر پناهجوی افغان و شیوه برخورد با خانواده او، کرواسیا را به یک سلسله تخطی‌ها از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقصر شناخته و به پرداخت غرامت محکوم کرده است.

قاضی‌های محکمه حقوق بشر اروپا در اشتراسبورگ به روز پنجشنبه کرواسیا را به پرداخت ۴۰ هزار یورو جبران خسارت به این خانواده محکوم کرد.

این خانواده ۱۴ نفری افغان پس از فرار از افغانستان و عبور از پنج کشور، در سال ۲۰۱۷ به کروسیا رسید. آنها گفته اند که پولیس کروسیا آنها را رد کرده و «هرگونه فرصت درخواست پناهندگی» را از آنها گرفته و دستور داده بود که در امتداد یک خط آهن به صربستان برگردند. در این مسیر دختر شش ساله این خانواده زیر قطار آهن شده و جان باخته است.

هرچند مقامات کروسیا رد کردن این خانواده را تکذیب می‌کنند، اما قاضی‌های محکمه اروپایی حقوق بشر ادعاهای خانواده افغان را «تثبیت شده» می‌دانند. این قاضی‌ها مقامات کرواسیا را متهم ساخته اند که دلایل مرگ این دختر شش ساله را با بی‌توجهی بررسی کرده اند. به گفته قاضی‌ها، مقامات کرواسیا از جمله از استفاده از جی.پی.اس و سیگنال های تلفون‌های همراه مأموران پولیس برای ارزیابی قضیه خودداری کرده اند تا واضح بسازند که با این خانواده در تماس بوده اند یا خیر.

خانواده افغان، چند ماه بعد از این رویداد، بار دیگر توانستند وارد کرواسیا شده و در یک مرکز مهاجرت درخواست خود را برای دریافت حافظت بین المللی ارائه کنند. قاضی‌های محکمه اروپا در پیوند با این مسأله، مقامات کرواسیا را به عدم دقت در رسیدگی به درخواست پناهندگی این خانواده متهم ساخته اند. این مقامات افزون بر آن گویا ارتباط اعضای خانواده با وکیل شان را محدود کرده و وکیل را تحت فشار قرار داده اند.

به قول محکمه حقوق بشر اروپا، مقامات کرواسیا در این قضیه در چندین مورد از کنوانسیون حقوق بشر اروپا تخطی کرده اند، از جمله از «حق زندگی»، «ممنوعیت اخراج گروهی خارجی‌ها» و «برخورد غیرانسانی یا تحقیر ‌آمیز».

(AFP) / si, af

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه