عکس تزئینی: بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست، شمار افغان‌هایی که افغانستان را ترک می‌کنند افزایش یافته است. عکس از رویترز
عکس تزئینی: بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست، شمار افغان‌هایی که افغانستان را ترک می‌کنند افزایش یافته است. عکس از رویترز

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان در سوئیس می‌گوید بیشتر افغان‌هایی که وارد سوئیس می‌شوند به عنوان پناهنده شناخته نمی شوند بلکه تنها حفاظت موقتی به دست می‌آورند. مقام‌های سویسی می‌گویند این استدلال که یک فرد از خشونت‌ها در کشورش فرار کرده به تنهایی برای به دست آوردن پناهندگی کافی نیست.

آنیا کلوگ، رئیس دفتر کمیساریای سازمان ملل برای پناهندگان در سوئیس و لیختن اشتاین در گفتگو با سایت سویس انفو، از برداشت سختگیرانه سوئیس از کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنیو انتقاد کرده است. او در این گفت‌وگو می‌گوید که سوئیس «تنها در صورتی به یک فرد پناهندگی می‌دهد که او ثابت کند به صورت فردی تحت سرکوب قرار گرفته است.»

به گفته رئیس دفتر کمیساریای سازمان ملل برای پناهندگان در سوئیس، در فضای جنگ داخلی که در آن افراد «به ظن وابستگی به گروه رقیب سرکوب می‌شوند» فراهم کردن مدرک سرکوب انفرادی برای بسیاری از افراد کاری فوق العاده دشوار است.

به همین دلیل است که به گفته خانم آنیا کلوگ، حدود ۸۹ درصد مهاجران افغان در سوئیس حفاظت به دست می‌آورند اما اکثر آن‌ها پناهنده شناخته نمی شوند بلکه حفاظت موقتی به آنها داده می‌شود. این وضعیت مهاجرانی را در بر می گیرد که بر بنیاد قوانین دوبلین، به کشورهایی ورودی در اتحادیه اروپا برگردانده نخواهند شد.

آنیا کلوگ می‌گوید که اعطای حفاظت موقتی در سوئیس تنها مانع برگرداندن مهاجران به کشور مبداء آن‌ها می گردد اما امتیازات و حقوقی را که برای یک پناهنده وجود دارد تضمین نمی‌کند. او می‌گوید: «افرادی که حفاظت موقتی دارند می‌گویند تا چه اندازه یافتن کار و ادغام برای شان دشوار است. آنها همچنین می‌گویند دشواری‌های زیادی در روند الحاق خانوادگی دارند. و گذشته از همه، آنان حق مسافرت و دیدار از نزدیکان خود در یک کشور همسایه را ندارند.»

این در حالیست که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ اگست، شمار افغان‌هایی که افغانستان را ترک می‌کنند افزایش یافته است. به تازگی مقام‌های مقام‌های سوئیس شاهد افزایش رقم افغان‌هایی بوده‌اند که از طریق اتریش وارد این کشور می‌شوند.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی اداره مهاجرت سوئیس در ماه جولای امسال از جمله ۱۲ ۵۰۱ پناهجوی افغان در این کشور ۱۰ ۲۷۹ تن حفاظت موقت کمتر از ۷ سال به دست آورده‌اند.

 

در همین زمینه