ژرار دارمنن از انگلستان خواست تا "امکان راه قانونی مهاجرت" را مهیا سازد.
ژرار دارمنن از انگلستان خواست تا "امکان راه قانونی مهاجرت" را مهیا سازد.

پس از حادثه اخیر غرق شدن مهاجران در دریای مانش، هواپیما آژانس اروپایی فرونتکس از اول دسامبر بر فراز کانال مانش پرواز خواهد کرد تا به پلیس فرانسه، هلند و بلژیک کمک کند.

جرالد دارمنن وزیر داخله کشور فرانسه روز یکشنبه در نشست کشور های اروپایی در کاله اعلام کرد که آژانس مرزی اروپا "فرانتکس" از اول دسامبر هوا پیمایی را برای کمک به مبارزه با قاچاق مهاجران در کانال مانش می فرستد. این هواپیما برای نظارت کانال مانش در بیست و چهار ساعت بر فراز دریای مانش پرواز خواهد کرد.

این اقدام از سوی کشور های اروپایی هنگامی صورت می گیرد که روز چهارشنبه گذشته دستکم ۲۷ مهاجر در اثر واژگون شدن کشتی در کانال مانش غرق شدند.

ژرار دارمنن وزیر داخله فرانسه روز یکشنبه در پایان نشست کشور های اروپایی در کاله در واکنش به فاجعه ای اخیر مانش و نظارت هواپیمای فرانتکس گفت: «این دستگاه شبانه روز می تواند به پلیس فرانسه، هلند و بلژیک کمک کند.»

آلمان، بلژیک، هلند و فرانسه پس از تبادلات دیپلماتیک بین پاریس و لندن در یک بیانیه مشترک توافق کردند تا همکاری های عملیاتی خود را در مبارزه با قاچاق مهاجران تقویت کنند.

وزیر کشور در پاسخ به نامه‌ای که بوریس جانسون عصر پنجشنبه در توییتر منتشر کرد و از پاریس خواست تا مهاجرانی را که از فرانسه به بریتانیا می‌رسند، بازگرداند گفـت: فرانسه برای همکاری دوجانبه آماده است و با همتای انگلیسی خود کار می کند.

ژرار دارمنن همچنان از انگلستان خواست تا راه های قانونی مهاجرت را باز کند. 

از سوی دیگر نماینده وزیر امور خارجه پارلمان آلمان فدرال، تصویب توافقنامه بین اتحادیه اروپا و بریتانیا در مورد مهاجرت را "فوری" و استدلال برای "توافق نامه پس از دوبلین" بین اتحادیه اروپا و بریتانیا می داند.

خبرگزاری فرانسه از قول فیلیپ دوتریو، فرماندار دریای شمال فرانسه گزارش داد که از آغاز سال تا ۲۰ نومبر ۳۱۵۰۰ مهاجر سواحل فرانسه را به قصد عبور از کانال مانش ترک کرده‌اند. حدود ۷۸۰۰ مهاجر نیز از کانال نجات داده شده‌اند.

 

در همین زمینه