(عکس: ارشیف)، خوش آمدگویی به گروهی از پناهجویان که از طریق یک دهلیز بشردوستانه به  رُم رسیدند/عکس: ANSA/TELENEWS
(عکس: ارشیف)، خوش آمدگویی به گروهی از پناهجویان که از طریق یک دهلیز بشردوستانه به رُم رسیدند/عکس: ANSA/TELENEWS

صبح روز دوشنبه، هواپیمای حامل ۷۰ پناهجوی سوریایی از بیروت در رُم، پایتخت ایتالیا فرود آمد. این پناهجویان در کمپ های شمال لبنان زندگی می کردند.

به گزارش رسانه های ایتالیایی سفر آن ها به ایتالیا از طریق دهلیزهای بشردوستانه امکان پذیر شده است. قرار است که روز جمعه ۱۴ تن دیگر نیز به شمار آن ها افزوده شود. بربنیاد گزارش ها ۳۹ خوردسال شامل مجموعا ۸۹ پناهجو هستند.

دهلیزهای بشردوستانه را جامعه کاتولیک سنت اجیدیو، ائتلاف کلیساهای پروتستانت در ایتالیا و اتحادیه والدوسیان در هماهنگی با وزارت های داخله و خارجه در رُم سازمان دهی کرده اند.

خانواده های پناهجویان توسط اتحادیه های کلیسایی، مدیریت کلیساها و جوامع مذهبی در ۱۲ منطقه مختلف ایتالیا پذیرفته می شوند.

بر بنیاد گزارش ها، پناهجویان می توانند پس از گذراندن دوره قرنطین در اقدامات لازم برای ادغام سهم داشته باشند. به این ترتیب افراد بزرگسال شامل کورس های ادغام خواهند شد و پناهجویان خوردسال وارد مکتب می شوند. همین که آن ها مدرک پناهندگی دریافت کردند، می توانند از امکانات موجود برای ادغام در بازار کار استفاده کنند.

 

در همین زمینه