اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان (عکس ارشیف)
اخراج مهاجران رد شده از آلمان به افغانستان (عکس ارشیف)

سازمان عفو بین الملل از آلمان خواست که اخراج پناهجویان از مناطق بحرانی مانند افغانستان و سوریه را ممنوع کند. دبیرکل این سازمان در آلمان روز دوشنبه گفت: «وضعیت در این دو کشور آنقدر فاجعه بار است که نمی شود کسی را به آن جا اخراج کرد.»

علاوه بر این، سازمان عفو بین‌الملل خواهان ایجاد برنامه های ایالتی پذیرش برای پناهجویان افغان شد تا به غیر از اعضای اصلی خانواده ها، اقارب نزدیکشان نیز بتوانند به آن ها در آلمان ملحق شوند.

وزرای داخله ایالات و حکومت فدرال آلمان روز چهارشنبه در کنفرانس وزیران داخله باهم ملاقات خواهند کرد. مارکوس بیکو مدیر کل سازمان عفو بین الملل در آلمان می گوید، در حال حاضر اخراج به افغانستان یا سوریه صورت نمی گیرد. اما باید به صورت رسمی حکم ممنوعیت اخراج به این دو کشور صادر شود. چون «بی اطمینانی بیش از حد طاقت فرسا است، به ویژه برای پناهجویانی که متحمل شوک های روانی مکرر شده اند.» به این دلیل، با توجه به وضعیت امنیتی و حقوق بشر در هر دو کشور، صدور حکم عمومی ممنوعیت اخراج «ضروری» است.

سازمان عفو بین الملل خاطرنشان کرد که در سوریه پناهجویان اخراج شده بیشتر در معرض خطر هستند. آن ها به خاطر «پیوستن به دشمن» هدف قرار می گیرند. این سازمان به اسنادی اشاره می کند که نشان می دهد، عودت کنندگان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند و یا به صورت خودسرانه دستگیر شده اند.

بیکو، دبیرکل سازمان عفو بین الملل در ادامه گفت: «در مناطق جنگی و بحرانی هیچ منطقه امنی وجود ندارد. به ویژه برای پناهجویانی که اخراج شده اند.»

بنابراین عفو بین الملل از کنفرانس وزیران داخله آلمان خواست «برای همه پناهجویان سوریایی و افغان که در آلمان هستند، با تصویب توقف اخراج به این دو کشور، اطمینان قانونی ایجاد کند.»

 

در همین زمینه