(عکس: ارشیف)، پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان/عکس: (Reuters/M. Brambatti)
(عکس: ارشیف)، پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان/عکس: (Reuters/M. Brambatti)

پاپ فرانسیسکوس از این که با مهاجران مانند اشیا برخورد می شود و چانه زنی سیاسی بر سر آن ها، به شدت انتقاد کرد. او گفت، ما نباید از وضعیت پناهجویان و مهاجران روی برگردانیم.

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در پیامی به سازمان بین المللی مهاجرت (IOM) گفت، آن ها پیوسته به عنوان «ابزار فشار، به عنوان دهقانان بر روی تخته شطرنج، قربانیان رقابت های سیاسی» مورد سوءاستفاده قرار می گیرند.

در سخنرانی فرانسیسکوس که روز دوشنبه نشر شد، آمده است، در این بحث مساله بر سر مهاجران نیست، بلکه «همه ما مطرح هستیم، مساله گذشته، زمان حال و آینده جامعه مان مطرح است.»

پاپ در روز پنجشنبه آینده (۲ دسمبر ۲۰۲۱) عازم یک سفر پنج روزه به قبرس و یونان خواهد شد. او می خواهد در آن جا با پناهجویان نیز دیدار کند. در ادامه سخنرانی پاپ آمده است: «چگونه می توانند از درد و رنج و ناامیدی پناهجویان سوءاستفاده کنند تا برنامه های سیاسی شان را به هر قیمتی که شده به اجرا دربیاورند؟»

در ادامه سخنرانی پاپ آمده است، ملاحظات سیاسی چگونه می شود از کرامت انسان ها مهم تر باشد؟ ... .» فرانسیسکوس خواهان این شد که مردم و سیاستمداران از وضعیت پناهجویان و مهاجران روی برنگردانند.

رهبر کاتولیک های جهان گفت: «ما امروز نباید گرفتار وسوسه ای شویم که بسیار گسترش یافته است. یعنی این که هر آن چه را که دشوار است به کناری بگذاریم. این دقیقا «فرهنگ دورریختن» است که من قبلا هم از آن اغلب انتقاد کرده ام.»

 

در همین زمینه