اتحادیه اروپا بلاروس را متهم کرد که مردم را با وعده های دروغین به مرزهای اتحادیه اروپا می کشاند/عکس: Oksana Manchuk/BelTA/AP/Picture-alliance
اتحادیه اروپا بلاروس را متهم کرد که مردم را با وعده های دروغین به مرزهای اتحادیه اروپا می کشاند/عکس: Oksana Manchuk/BelTA/AP/Picture-alliance

سفیر پولند در اتحادیه اروپا ضمن رد پیشنهادهای این اتحادیه در منازعه مهاجرت با بلاروس گفت، این اقدامات کمکی به حل مشکلات نمی کند. او خواهان تعلیق پروسه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی شد.

انژی سادوس، سفیر پولند در اتحادیه اروپا چهارشنبه شام گفت، این که ما فقط مهلت ها برای ثبت و راجستر و بررسی درخواست های پناهندگی را تمدید کنیم، کمکی به حل مشکلات نمی کند. بلکه پروسه های رسیدگی به درخواست های پناهندگی به جای آن باید کاملا متوقف شود. 

این کمیسیون با توجه به هجوم مهاجران به مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا با بلاروس پیشنهاد کرده بود که مهلت قانونی برای ثبت درخواست های پناهندگی در پولند، لیتوانیا و لیتونی از ده روز به چهارهفته افزایش داده شود. بیشتر این مهاجران از خاورمیانه هستند.

افزون براین پیشنهاد افزایش مهلت بررسی درخواست های پناهندگی به ۱۶ هفته مطرح شده بود. 

اما به گفته سفیر پولند، انجام این پیشنهادها باعث می شود که در زمینه بررسی درخواست های پناهندگی «فشارهای زیادی» بر کشورهای عضو وارد شود. او گفت: «ما پیشنهاد کرده بودیم که پاسخ به حمله چندگانه (بلاروس) این امکان باید باشد که روند رسیدگی به درخواست های پناهندگی معلق شود و نه این که مهلت رسیدگی به آن افزایش داده شودږ»

اتحادیه اروپا الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس را متهم می کند که انسان ها را هدفمندانه به مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا می آورد تا این گونه از تحریم های این اتحادیه انتقام بگیرد. مینسک این اتهام ها را رد می کند.

طبق اطلاعات کمیسیون اتحادیه اروپا از آغاز سال تا به حال حدود ۸ هزار مهاجر از طریق بلاروس وارد این اتحادیه شده اند: از این تعداد حدود ۴۳۰۰ تن به لیتوانیا، حدود ۳۲۰۰ تن به پولند و بیش از ۴۰۰ تن به لیتونی رفته اند. هزاران مهاجر هنوز در سرمای زیر صفر در منطقه مرزی بلاروس گیر مانده اند.

 

در همین زمینه