روز ۹ دسمبر در مرز کرواسیا با اسلوانیا، غواصان در رودخانه دراگونیا در جستجوی دختر ۱۰ ساله ترک بودند. عکس: Imago
روز ۹ دسمبر در مرز کرواسیا با اسلوانیا، غواصان در رودخانه دراگونیا در جستجوی دختر ۱۰ ساله ترک بودند. عکس: Imago

پولیس کرواسیا روز شنبه گفت که ماموران جسد یک دختر ۱۰ ساله ترک را پیدا کرده اند. این دختر را زمانی که با خانواده اش سعی کرده بود از یک رودخانه متورم در مرز با اسلوانیا عبور کند، آب با خود برده بود.

جسد دخت ترک در ۴۰۰ متری پایین رودخانه پیدا شد. مادر این دختر گفت که در شام روز پنجشنبه که آنها در حال عبور از رودخانه متورم دراگونیا بودند، دخترش در این نقطه ناپدید شده است. 

پولیس کرواسیا گفت که مادر این دختر را در حالی پیدا کرده که در رودخانه تنه درختی را محکم گرفته بوده و دچار سرما و شوک شده است. دو فرزند دیگر او به خاک اسلوانیا رسیده بودند.

این خانواده ظاهرا سعی داشته وارد اسلوانیا شود که مانند کرواسیا یک کشور عضو اتحادیه اروپا است.

هزاران مهاجر و آواره که امیدوارند به اروپای غربی برسند در بالقان گیرمانده اند. مهاجرانی که سعی می کنند در جاهایی به غیر از پسته های رسمی بازرسی از مرز عبور کنند با خطرات طبیعی و سواستفاده احتمالی قاچاقبران مواجه می شوند. 

در همین زمینه