مهاجران کمپ تونل در واریس نزدهم هفته گذشته به سرپناه ها انتقال یافتند. عکس از مهاجر نیوز
مهاجران کمپ تونل در واریس نزدهم هفته گذشته به سرپناه ها انتقال یافتند. عکس از مهاجر نیوز

یک کمپ خودسرانه مهاجران در پارک بِرسی در پاریس دوازدهم روز چهارشنبه توسط پولیس تخلیه شد و مهاجران آن به سرپناه‌ها انتقال داده شدند. هفته گذشته یک فرد مهاجم دراین کمپ به دو مهاجر سودانی حمله کرده بود.

فرمانداری منطقه ایل دو فرانس با انتشار خبرنامه‌ای گفت که «۳۳۱ مهاجر که در کمپ برسی زندگی می‌کردند» به سرپناه‌ها انتقال یافتند.

یک شب پیشتر، سازمان فرانسه سرزمین پناهندگی، که از سوی دولت ماموریت دارد شمار مهاجران خیابانی را تثبیت کند، از وجود ۸۰ خیمه مهاجران در کمپ برسی خبر داده بود.

به گفته مقام‌ها، مهاجران تخلیه شده از کمپ، به مراکز پذیرایی در منطقه ایل دو فرانس و سایر مناطق فرانسه انتقال یافتند تا بعدتر، بر اساس وضعیت اداری شان به مراکز مربوطه رهنمایی شوند.

از جمله مهاجران ساکن در کمپ برسی، ۵۲ مهاجر همراه با خانواده، به مراکز پذیرایی روزانه در پاریس فرستاده شدند.

 از آغاز سال بیش از ۷۰۰۰ مهاجر به سرپناه‌ها انتقال یافته‌اند

کمپ برسی، هفته گذشته، شاهد یک حادثه خشونت آمیز بود. روز چهارشنبه ۸ دسمبر، پولیس یک مهاجم مسلح با شمشیر را که دو مهاجر را زخمی و شش خیمه مهاجران را پاره کرده بود دستگیر کرد. تا کنون دلیل این حمله روشن نشده است.

مسئولان سازمان‌های خیریه می‌گویند که جای تاسف است که دولت فقط بعد از بروز وقایع ناگوار، به وضعیت مهاجران توجه می‌کند.

اما فرمانداری منطقه ایل دو فرانس در پاسخ می‌گوید که از آغاز سال تا کنون ۷۱۹۷ مهاجر، در چارچوب ۲۷ عملیات تخلیه کمپ‌های خودسرانه، به سرپناه‌ها انتقال یافته‌اند. در آخرین مورد روز ۱۰ دسمبر، ۲۳۳ مهاجر، از جمله زنان و مردان از یک تونل در پاریس نزدهم در سرپناهها جابجا شدند.

در همین باره: بیش از ۲۳۰ مهاجر از یک تونل در پاریس به سرپناه‌ها انتقال یافتند


 

در همین زمینه