تصویری از حمله تروریستی بر یک بازار کریسمس در دسمبر ۲۰۱۶ در برلین پایتخت آلمان
تصویری از حمله تروریستی بر یک بازار کریسمس در دسمبر ۲۰۱۶ در برلین پایتخت آلمان

یک تحقیق جدید نشان می دهد که از زمان شکست گروه «دولت اسلامی» یا داعش، خطر ترور توسط اسلامگرایان در آلمان کاهش یافته، اما به هیچوجه از بین نرفته است. کارشناسان خواستار تقویت مبارزه در برابر تروریسم در آلمان شده اند.

روزنامه های گروه رسانه یی فونکه آلمان به روز شنبه (۱۸ دسمبر ۲۰۲۱)، بر اساس یک تحقیق بنیاد کونراد ادناور گزارش دادند که خطر ترور از سوی اسلامگرایان در آلمان تا هنوز کاملاً از بین نرفته است. به قول این روزنامه ها، نتایج تحقیق این بنیاد زیر عنوان «تروریسم اسلامگرایانه در اروپا» تا هنوز منتشر نشده است.

گیدو شتاینبرگ، نویسنده این تحقیق و کارشناس متخصص تروریسم و ​​محقق اسلام، با اشاره به آلمان گفت: «از سال ۲۰۱۷ به این طرف شمار حملات و طرح های سوءقصد به شدت کاهش یافته است.» اما به قول وی، مبارزه آلمان در برابر تروریسم کمترین سهم را در این راستا داشته است. او افزوده است که این مبارزه تا هنوز عاری از خلاء ها نیست.

شتاینبرگ می گوید که هیچ نشانه ای از رفع خطر وجود ندارد، اولتر از همه به دلیل دیگری و آن اینکه «بزرگترین خطر برای آلمان، شاید مثل گذشته، از جانب سوریه باقی مانده باشد». به قول وی، این بیشتر به این دلیل است که داعش از ۲۰۱۹ به این طرف در سوریه و عراق دوباره تقویت یافته است. شتاینبرگ افزون بر آن موضعگیری آلمان را مبنی بر اینکه مبارزه این کشور در برابر تروریسم تا حد زیادی به ایالات متحده امریکا واگذار گردد، «نگران کننده» خواند.

توماس شتروبل، رئیس کنفرانس وزیران داخله ایالتی آلمان نیز در روزنامه های گروه رسانه یی فونکه خواستار تقویت مقامات امنیتی آلمان در مبارزه در برابر تروریسم اسلامگرایانه شده است. این وزیر داخله ایالت بادن وورتمبرگ به مناسبت پنجمین سالروز حمله تروریستی بر یک بازار کریسمس در برلین گفت: «تروریسم مبتنی بر اسلامگرایی هنوز هم یک تهدید جدی جهانی است. هدف اصلی ما باید جلوگیری از یک حمله تروریستی باشد.»

شتروبل افزود: «بدین منظور، مقامات امنیتی باید بهترین امکانات مالی و پرسونل مجهز در اختیار داشته باشند و از یک چارچوب قانونی برای اقدامات مؤثر، حتی پیش از وقوع یک حمله احتمالی، برخوردار باشند.»

شتروبل همزمان از ائتلاف جدید حاکم در آلمان انتقاد کرد که گویا در زمینه حفاظت از مردم در برابر تروریسم مبتنی بر اسلامگرایی غفلت می کند. او گفت: «مقامات امنیتی ما تقویت نمی شوند.»

 

در همین زمینه