پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس آمده بودند، ملاقات کرد. ۲۲ دسمبر ۲۰۲۱
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، با یک خانواده افغان که از اردوگاه پناهجویان ازجزیره لیسبوس آمده بودند، ملاقات کرد. ۲۲ دسمبر ۲۰۲۱

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در پایان مراسم عبادت و دیدار عمومی هفتگی اش، از یک دختر کوچک پناهجوی افغان و خانواده اش در واتیکان استقبال کرد. پاپ برای اولین بار در جریان بازدید از اردوگاه پناهجویان در لیسبوس در اوایل ماه دسمبر، این کودک بیمار افغان را دیده بود. در آنجا مادر کودک از پاپ برای درمان دخترش کمک خواسته بود.

پاپ فرانسیسکوس، رهبر کاتولیک های جهان در لیسبوس خواست تا اطلاعات کودک را ثبت کنند و به کمک جامعه کاتولیک "سنت گیدیو" زمینه سفر این خانواده افغان را به ایتالیا ممکن گردانید. اکنون این کودک افغان باید تحت درمان قرار گیرد.

پاپ فرانسیسکوس بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا مسئولیت شانرا در قبال پناهجویان برآورده گردانند. پاپ گفت: «تنها کاری که باید انجام دهید این است که دری را باز کنید. درب دل ها را.» او در ادامه گفته که زمینه انجام این کار را در این کریسمس از دست ندهید. فرانسیسکوس در جریان سفراش از تاریخ ۲ تا ۶ دسمبر به قبرس و یونان نیز از کشور های اروپایی تقاضا کرده بود که از گرفتن مسئولیت در قبال پناهجویان شانه خالی نکنند.

پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، از یک خانواده پناهجوی افغان با کودک مریض شان استقبال کرد
پاپ فرانسیسکوس رهبر کاتولیک های جهان در پایان سخنرانی عمومی هفتگی خود در واتیکان، از یک خانواده پناهجوی افغان با کودک مریض شان استقبال کرد

پاپ فرانسیسکوس در سفر اش در سال ۲۰۱۶ در جزیره لیسبوس یونان نیز از مهاجران دیدار کرد و ۱۲ پناهجویی سوریایی را در این زمان با هواپیما اش به ایتالیا با خود انتقال داد.

اینبار زمانیکه پاپ در اوایل ماه دسمبر از جزیره لیسبوس یونان از مهاجران دیدار کرد، با خانواده افغان و کودک مریض شان سرخورد و وعده کمک کرد.

اینک پاپ با این کودک و خانواده اش در واتیکان دیدار کرد و قرار است این کودک در ایتالیا مورد تداوی قرار گیرد.

واتیکان، با موسسه خیریه کاتولیک "سنت گیدیو" مستقر در روم همکاری می کند. انتظار می رود ۵۰ پناهجو دیگر از قبرس، عمدتا پناهجویان افریقایی و سوریایی نیز به ایتالیا به خوست پاپ انتقال پیدا کنند.

 

در همین زمینه