آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: 
  سازمان ملل در امور مهاجران
آرشیف: آواره گان داخلی در انتظار کمک صف کشیدند. عکس: سازمان ملل در امور مهاجران

اعضای عالی کمیسیون سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کردند که در آن کمک های بشردوستانه به افغانستان را برای یک سال تسهیل می کند. این کمک برای نخستین بار پس از ماه اگست برای آواره گان و نیازمندان در افغانستان صورت می گیرد. سازمان ملل همچنان گفته است که این اقدام نقض تحریم های اعمال شده بر نهادهای مرتبط با طالبان نیست.

پس از به قدرت رسیدن طالبان وضعیت اقتصادی کشور به رکود مواجه شده و مردم از دچار گرسنگی و فقر شده اند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه به اتفاق آرا قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده را تصویب کرد که کمک های بشردوستانه را برای یک سال به افغانستان در آستانه سقوط اقتصادی تسهیل می کند، اما به این امید که طالبان از آن منتفع نشوند.

تصویب این متن نشان دهنده اولین گام برای سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان است که این کشور از ماه اگست توسط طالبان رهبری شده و رژیم آن هنوز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.

به گفته سازمان ملل، هدف این کمک کاهش هجوم مهاجران به خاطر فرار از فقر به کشورهای همسایه افغانستان و رسیدگی به نیازهای مبرم مردم در کشور است.

به گفته این سازمان، برای اطمینان از اینکه کمک ها به افغان ها می رسد و طالبان سودی نمی برند، این قطعنامه خواستار بازنگری در معافیت اولیه کمک های بشردوستانه پس از دوازده ماه خواهد بود.

یک دیپلمات که نخواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت: «اگر شواهدی مبنی بر سوء استفاده از معافیت وجود داشته باشد یا این که پول به کسانی که تحریم شده اند می رسد، امکان بازگشت وجود دارد.»

افزایش فقر و گرسنگی

کمک های سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی انجام می شود که مردم به مواد خوراکی دسترسی ندارند و قیمت ها بلند رفته است. بنابر گزارش ها در این اواخر گرسنگی در افغانستان به حدی افزایش یافته است که برخی از افغان های آواره در کشور تصمیم گرفتند تا کودکان شان را در برابر پول بفروشند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، ایالات متحده نزدیک به ٩،٥ میلیارد دلار از بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرد و بانک جهانی نیز کمک های خود به کابل را به حالت تعلیق درآورد.

در همین حال به تاریخ دهم دسامبر، بانک جهانی از پرداخت ٢٨٠ میلیون دالر برای کمک های بشردوستانه به یونیسف و برنامه جهانی غذا به افغانستان خبر داد که آژانس های سازمان ملل مسئول توزیع این کمک ها هستند.
 

در همین زمینه