مهاجران در جزیره لیسبوس یونان
مهاجران در جزیره لیسبوس یونان

بار دیگر مهاجران بیشتری به اتحادیه اروپا و به‌خصوص به آلمان می آیند. آمار نشان می‌دهد که بزرگترین گروه‌ها در میان متقاضیان پناهندگی، مهاجران از افغانستان و سوریه اند.

روزنامه های گروه رسانه‌های فونکه در آلمان، در گزارشی با استناد به داده‌های اداره ارقام اتحادیه اروپا نوشته‌اند که در اتحادیه اروپا در نخستین نه ماه سال جاری میلادی، جمعاً ۳۵۵ هزار و ۹۵۵ تقاضای پناهندگی ثبت شده‌اند که حاکی از یک افزایش ۱۵ درصدی در مقایسه با سال قبل آن در همین مدت می باشد.

براساس این ارقام، مهاجران از افغانستان و سوریه، بزرگترین گروه‌های متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا اند که جمعاً یک سوم همه متقاضیان پناهندگی را در مقایسه با دیگر کشورها تشکیل می‌دهند. بعد از آنها مهاجران از پاکستان و عراق اند. براساس این ارقام، در آلمان شمار تقاضا های پناهندگی از ماه جنوری تا پایان ماه سپتمبر سال جاری، با افزایش تا ۳۳ درصدی، ۱۰۰ هزار و ۲۴۰ مورد بوده‌اند که دو برابر افزایش را در مقایسه با حد اوسط آن در اتحادیه اروپا نشان می دهد.

به این ترتیب، آلمان باردیگر هدف اصلی برای متقاضیان پناهندگی بوده است: ۲۸،۴ درصد همه تقاضاهای پناهندگی در سطح اتحادیه اروپا، در آلمان ارائه شده اند. این رقم در سال قبل آن ۲۴،۳ درصد بوده است.

کشور های دیگر مورد هدف متقاضیان پناهندگی، فرانسه با ۲۰ درصد تقاضای پناهندگی (۷۳ هزار و ۲۵۵ مورد)، اسپانیا با ۱۱ درصد (۳۹ هزار و ۷۵۵ مورد) و ایتالیا با هشت درصد (۲۸ هزار و ۶۴۵ مورد) بوده اند.

به این صورت، حدود دو سوم همه تقاضا های پناهندگی در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا ارائه شده اند.

درخواستی های پناهندگی در آلمان
درخواستی های پناهندگی در آلمان

در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هنگری از نگاه شمار متقاضیان پناهندگی در مقام آخری قرار دارد: بر اساس داده‌های اتحادیه اروپا، در این کشور کوچک با حکومت عوامگرایی دست راستی، در نه ماه نخستین سال جاری، فقط ۳۰ تقاضای پناهندگی ثبت شده اند.

در سال گذشته، شمار تقاضای های پناهندگی در سطح اروپا، قبل از همه به دلیل پاندمی کرونا، آشکارا کاهش یافته بود: این کاهش در آلمان (با منفی ۲۸ درصد کمتر تقاضا های پناهندگی)، در اتحادیه اروپا (با منفی ۳۱ درصد) در سال ۲۰۲۰، تقریباً به همان میزان بوده است.

در سال ۲۰۱۹ ، ۶۱۲ هزار مهاجر در اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی داده بودند. به احتمال قوی تقاضا های پناهندگی در سال جاری، در سطح آن سال نخواهند رسید.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه