پلیس در جریان تخلیه از گاز های اشک آور استفاده کرد، کاله ٣٠ دسامبر ٢٠٢١.  عکس: سازمان اتوپیا٥٦
پلیس در جریان تخلیه از گاز های اشک آور استفاده کرد، کاله ٣٠ دسامبر ٢٠٢١. عکس: سازمان اتوپیا٥٦

دیروز پنجشنبه، درگیری بین پلیس و مهاجران در جریان تخلیه اردوگاه مهاجران در نزدیک منطقه ترانسمارک در شهر کاله رخ داد. به گفته سازمان ها، وضعیت بدتر شده بود زیرا مهاجران نتوانستند وسایل خود را پس بگیرند. در همین حال، پرفکتور کاله این را یک "پرخاشگری بسیار بزرگ" از سوی مهاجران می داند.

برای مهاجرانی که در سواحل شمال فرانسه زندگی می‌کنند، عملیه تخلیه توسط پلیس یک مسئله روزانه است. روز پنجشنبه ٣٠ دسامبر، حدود ساعت ٩ صبح، نیروهای امنیتی به اردوگاه مهاجران در نزدیک منطقه ترانسمارک در شهر کاله یورش بردند.

در این اردوگاه صدها تن مهاجر زندگی می کردند که بیشتر آنها از سودان هستند. پییر روک از سازمان اوبرژ دو میگران می گوید: « معمولاً این پلیس و ژاندارم ها هستند که اردوگاه ها را تخلیه می کنند. در دو هفته گذشته، آنها توسط چندین سازمان حمایت می شدند.»

با شروع عملیات تخلیه، مهاجران معمولاً وسایل خود را جمع آوری می کنند. اما اکثرا از این کار جلوگیری می شود. به گفته ناظران حقوق بشر، در مجموع ٣٢ خیمه مصادره شده است. پییر روک گفت: «قبل از این، آنها می توانستند وسایل خود را از یک فروشگاه همبستگی که در آن وسایل مهاجران پس از اخراج ها نگهداری می شد تحویل بگیرند. اما از زمان بسته شدن این مرکز، چنین چیزی امکان ندارد. مهاجران در این صورت ضرر می کنند.»

در اول دسامبر، مارلن سشیپا، وزیر شهروندی کشور، از شهر کاله دیدن کرد و اعلام نمود که ایجاد یک مرکز جدید، بزرگتر، امن تر و مناسب تر با همکاری سازمان ها برای مهاجران نیاز است.

این پیشنهاد وزیر در مقابل کمره ها مورد تمجید قرار گرفت، امافرانسوا کوردیی مسئول یک نهاد غیر دولتی می گوید: «هیچ مکانی برای خشک کردن خیمه ها وجود ندارد. پیشنهاد طرح امنیتی نیز از سوی پرفکتور منظور نشده است. با گذشت تقریباً یک ماه از ارائه این پیشنهاد جناب وزیر می گذرد اما هنوز هیچ کاری انجام نشده است.»

در جریان عملیات تخلیه روز پنجشنبه بین مهاجران و پلیس تنش ایجاد شده و نیروهای امنیتی در مقابل مهاجران که با سنگ‌ ریزه‌ها به سوی آنها پرتاب می کردند، گاز اشک‌آوراستفاده کردند.

پرفکتور کاله از نیروهای امنیتی حمایت نموده و در پاسخ به پرتاب کردند سنگ ریزه ها از سوی مهاجران گفت: « صدها مهاجری که در آنجا حضور داشتند، برای خودداری از عملیه تخلیه از خود پرخشونت بزرگی را نشان دادند.»

پرفکتور کاله گفت: از میان نیروهای پلیس، حدود پانزده تن زخمی شدند که سپس در بخش راورژانس تحت مراقبت قرار گرفتند. ماتیلد پوتل، معاون کمیسر کاله، به نوبه خود، به رسانه له ووا دو نور گفت که «حدود ۴٠ افسر پلیس بر اثر برخورد سنگ زخمی شدند.»

پییر روک می گوید: «هنگامی که درگیری متوقف شد، حوالی ساعت ١١ صبح، سه مهاجر توسط آتش نشانان تحت مراقبت قرار گرفتند و در محل حادثه اعزام شدند. یکی دستش کج بود، دیگری پایش بسیار ورم داشت. احتمالا پلیس بالای آنها شکلیک کرده است.»

در حین زمان تخلیه اردوگاه های مهاجران در کاله ادامه دارد و از سوی دیگر مهاجران دوباره خیمه هایشان را در شهر کاله نصب می کنند.

 

در همین زمینه