نانسی فایزر وزیر داخله آلمان
نانسی فایزر وزیر داخله آلمان

وزیر داخله آلمان برای پناهجویان افغان شانس خوبی برای ماندن در آلمان می‌بیند. به قول وی، مهاجران افغان حتی پیش از تصمیم گیری در مورد درخواست پناهندگی شان، می‌توانند از برنامه‌های ادغام در این کشور مستفید شوند.

به اساس ارزیابی جدید نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال، افغانستان در آینده «یک کشور مبداء با چشم اندازهای خوب برای ماندن شهروندانش در آلمان» خواهد بود. به قول وی این امر به پناهجویان این کشور که حالا بار دیگر توسط گروه طالبان اداره می شود، این امکان را می دهد که حتی پیش از تصمیم گیری در مورد تقاضای پناهندگی شان، در کورس های ادغام، که با بودجه دولتی تمویل می شوند، شرکت کنند.

خبرگزاری آلمانی دی.پی.ای از قول حلقات حکومت آلمان فدرال گزارش داده است که فیزر در مورد این رده بندی برای افغانستان تصمیم گرفته است، با آنکه در سال های اخیر معیار موسوم به «نرخ حفاظت کلی»، که بیش از ۵۰ درصد تعیین شده است، هنوز بدست نیامده است.

به این ترتیب وزارت داخله آلمان دیدگاه هوبرتوس هایل وزیر امور کار این کشور را تأیید کرده است که به پناهجویان افغان، که بعد از اول آگست ۲۰۱۹ وارد آلمان شده اند، باید اجازه دسترسی به کورس های آموزش زبان و حرفه داده شود.

هورست زیهوفر، وزیر داخله پیشین آلمان، تغییر رده بندی افغانستان را رد کرده بود.

تصمیم گیری جدید وزارت داخله آلمان در مورد رد بندی افغانستان، به اساس طرح پیشنهادی این وزارت، چنین توجیه شده است که معیار «نرخ حفاظت کلی» برای افغانستان به گمان اغلب «در آینده افزایش خواهد یافت».

خبرگزاری دی.پی.ای همچنان گزارش داده است که با آنهم در اداره امور مهاجرت وزارت داخله آلمان در این رابطه تردیدهای وجود دارد. این تردیدها در یک «رأی گیری ویژه» چنین توجیه شده اند که پیش بینی معیار «نرخ حفاظت کلی» در قبال افغانستان «به اساس کدام معیار عینی» انجام شود.

معیار موسوم به «نرخ حفاظت کلی»، در مورد اتخاذ تصامیم مثبت در مورد تقاضا های پناهندگی برای شهروندان کشورهای خاص، تعیین کننده است، و حفاظت محدود از پناهندگان و ضمناً ممنوعیت اخراج آنها را شامل می شود.

در حال حاضر در آلمان کشور های سوریه، اریتریا و سومالیا به عنوان «کشورهای مبداء با چشم انداز خوبی برای اقامت» رده بندی شده اند. معیار این رده بندی این است که بیش از ۵۰ درصد پناهجویان این کشورها در آلمان حفاظت یا قبولی دریافت می کنند.

برای افغانستان، این نرخ در هفت ماه اول سال گذشته میلادی حدود ۳۹ درصد بوده است. پس از آن، تصمیم گیری در مورد درخواست های پناهندگی مهاجران افغان در آلمان به تعویق افتاد، زیرا اداره فدرال امور مهاجرت و پناهندگی (بامف) منتظر ارزیابی جدید وضعیت افغانستان از سوی حکومت فدرال آلمان بود. از اول دسمبر سال گذشته به این طرف تصمیم گیری ها در مورد درخواست های پناهندگی افغان ها بر اساس دستورالعمل های جدید صورت می گیرد.

اردوی آلمان در پایان ماه جون ۲۰۲۱، پس از ۲۰ سال، سربازان خود را از افغانستان بیرون کشید. در پی بیرون رفتن همه نیروهای مسلح خارجی از افغانستان، گروه طالبان در میانه ماه آگست دوباره قدرت را در سراسر افغانستان به دست گرفت.

 

در همین زمینه