(عکس: ارشیف)، مهاجران در آشپزخانه یک رستوران کار می کنند./عکس: UNICEF
(عکس: ارشیف)، مهاجران در آشپزخانه یک رستوران کار می کنند./عکس: UNICEF

  بر بنیاد یک کار تحقیقاتی جدید بنیاد کولن اقتصاد آلمان (IW) از هر سه کارگر متخصص در بخش رستوران داری  و از هر چهار راننده لاری یکی پاسپورت خارجی دارد.

به گزارش روزنامه آلمانی «راینیشه پُست» (شماره روز چهارشنبه) که این کار تحقیقاتی به دستش رسیده، حدود ۱۳۳ هزار راننده لاری با پاسپورت خارجی وجود دارد. افزون براین ۹۱ هزار کارگر متخصص در بخش رستوران داری تابعیت یک کشور دیگر را دارند.

بر بنیاد این گزارش راننده لاری در سال ۲۰۲۰ برای مهاجران محبوب ترین شغل در سطح نیروهای کاری متخصص بوده است.

این روزنامه با رجوع به بنیاد کولن اقتصاد آلمان «IW» گزارش داد، در حال حاضر تقریبا به ۱۲ هزار راننده لاری نیاز است.

در ادامه این گزارش آمده است، دومین شغل محبوب در میان مهاجران، کار به عنوان نیروی متخصص در بخش رستوران داری است.

به گزارش بنیاد کولن اقتصاد آلمان در ماه اکتبر سال ۲۰۲۱ به تقریبا ۴۲۰۰ نیروی کاری متخصص در این بخش نیاز بود. بنیاد نامبرده به گزارش روزنامه «راینیشه پست» به این نتیجه می رسد که کمبودها در این زمینه را می شود با تدوین یک قانون مدرن مهاجرت برطرف کرد. 

 

     

 

 

در همین زمینه