بیشترین مهاجران در آلمان سوریایی ها و افغان ها اند
بیشترین مهاجران در آلمان سوریایی ها و افغان ها اند

آلمان هنوز هم یکی از کشور های جذاب برای پناهجویان در اتحادیه اروپاست. با وجود پاندمی کرونا، ۱،۱۹میلیون نفر به آلمان آمده اند و ۹۶۶،۴۵۱ نفر از آلمان به دیگر کشور ها مهاجرت کرده اند.

آلمان مهمترین مقصد مهاجرت بین المللی در اروپا دانسته می‌شود. این موضوع در گزارش مهاجرت سال ۲۰۲۰ کابینه فدرال مطرح شد. بنابراین از میان ده کشور، هشت عضو اتحادیه اروپا برای مهاجران هدف سفر بوده اند. رومانیا با ۱۵،۷ درصد در صدر فهرست قرار دارد و پس از آن پولند با ۸،۷ درصد و بلغاریا با ۶ درصد جا گرفته است. به بیان دیگر، مهاجران بیشتر از طریق رومانیا، پولند و بلغاریا وارد آلمان شده اند.

در مجموع بیش از دو سوم مهاجران، از یک کشور اروپایی دیگر به آلمان آمده اند یا از آلمان به سایر کشورهای اروپایی نقل مکان کرده اند. علیرغم محدودیت‌های شدید ناشی از پاندمی کرونا، ۱،۱۹ میلیون نفر به آلمان آمده اند و ۹۶۶،۴۵۱ نفر از آلمان به دیگر کشور ها مهاجرت نموده اند. بر این اساس، مهاجرت به آلمان نسبت به سال ۲۰۱۹، ۲۳،۹ درصد و مهاجرت از آلمان به دیگر کشور ها ۲۱،۵ درصد کاهش یافته است. به مقایسه مهاجرت ها از آلمان، در مجموع ۲۲۰ هزار نفر بیشتر به آلمان مهاجرت کرده اند.

بر اساس این گزارش، در حالی که مهاجرت به اروپا در سال‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مهاجرت بشردوستانه در سال ۲۰۲۰ با ۱۲۲ هزار و ۱۷۰ درخواست پناهندگی نسبت به سال قبل دوباره کاهش یافته است. با این حال، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان نیز در آخرین آمار سال ۲۰۲۱ که روز چهارشنبه به نشر رسید، افزایش درخواست پناهندگی را با ۱۹۰ هزار و ۸۱۶ درخواستی، ثبت کرده است.

مهمترین کشورهای مبدا در سال ۲۰۲۱ بدون تغییر باقی مانده اند. سوریه (حدود ۷۰ هزار نفر)، افغانستان (حدود ۳۲ هزار) و عراق (حدود ۱۷ هزار) پناهجو در این سال داشته اند.

 

در همین زمینه