عکس تزيینی: فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس از رویترز
عکس تزيینی: فرودگاه رواسی شارل دوگل در شمال پاریس. عکس از رویترز

اداره مهاجرت و ادغام فرانسه می‌گوید که با وجود بحران کورونا، در سال ۲۰۲۱ حدود ۵۰۰۰ مهاجر غیرقانونی، داوطلبانه فرانسه را ترک کرده‌اند. این رقم در سال ۲۰۱۹ حدود ۸۰۰۰ تن بود.

دیدیه لسکی، رئیس اداره مهاجرت و ادغام فرانسه، روز چهارشنبه ۱۲ جنوری گفت که حدود ۵۰۰۰ مهاجر مهاجر بدون مدرک در چارچوب برنامه «بازگشت داوطلبانه» از فرانسه به کشورهای شان بازگشته‌اند.

بر اساس برنامه بازگشت داوطلبانه، دولت فرانسه هنگام بازگرداندن پناهجویان تکت پرواز آن‌ها را به عهده می‌گیرد و هنگام عبور از مرز، مبلغ دستکم ۱۸۵۰ یورو به هر مهاجر می‌پردازد. روند بازگشت داوطلبانه مهاجران غیرقانونی، پناهجویان رد شده و پناهجویان دوبلینی را در بر می‌گیرد.

دیدیه لیسکی گفت: «در سال ۲۰۱۹ ما ۸۰۰۰ مهاجر داوطلب بازگشت داشتیم اما توقف پرواز‌ها و بحران کرونا باعث شد که این رقم به ۵۰۰۰ تن در سال ۲۰۲۱ کاهش یابد.» در سال ۲۰۲۰ این رقم ۴۵۰۰ نفر بود.

در همین زمینه: ۵۱ مهاجر داوطلب از فرانسه و آلمان به عراق بازگردانده شدند

به گفته وی، بحران صحی کنونی روند بازگرداندن مهاجران غیرقانونی را با مشکل مواجه کرده است. دیدیه لسکی که به تازگی سمتش در اداره مهاجرت و ادغام فرانسه تمدید شده گفت که این موضوع یکی از اهداف دور جدید مدیریت او خواهد بود تا بازگشت داوطلبانه مهاجران را که از کمک برای ادغام دوباره در کشورهای شان بهره می برند دوباره با جدیت راه اندازی کند.

برخی از پناهندگان ممکن است پس از بازگشت از ۳۵۰۰ تا ۱۰۰۰۰ یورو کمک مالی دریافت کنند: اینها کسانی هستند که پروژه‌های حرفه‌ای دارند. آنان این مبلغ را مستقیماً دریافت نمی‌کنند اما با سرپرستی اوفی، برای خرید تجهیزات لازم برای اجرای پروژه ها از آن استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: کمک اداره مهاجرت و ادغام در فرانسه برای بازگشت مهاجران چگونه است؟

دیدیه لسکی تاکید می‌کند که باید به مهاجران غیرقانونی فرصت داده شود تا به بهترین صورت به کشورهای خود بازگردند و فعالیت‌های اقتصادی را در آنجا از سر بگیرند.

حدود ۹۱۱۱ مهاجر غیرقانونی در سال ۲۰۲۰ به گونه اجباری از فرانسه اخراج شدند که نسبت به سال قبل یعنی رقم ۱۸۹۰۶، یک کاهش ۵۱،۸ را نشان می‌دهد.

 

در همین زمینه