مرز لتوانیا با بلاروس
مرز لتوانیا با بلاروس

حکومت لتوانیا می گوید که در بحران مهاجرت در مرز خارجی و شرقی اتحادیه اروپا با بلاروس، هجوم مهاجران از مناطق بحران زده به بلاروس در حال پایان یافتن است.

اینگریدا سیمونیتِه، نخست وزیر لتوانیا، روز جمعه در ویلنیوس پایتخت این کشور به خبرگزاری حوزه بالتیک «بی.ان.اس» گفته است: «به اساس اطلاعاتی که به ما رسیده است، این هجوم متوقف شده است.»

سیمونیتِه افزوده است که «رژیم (بلاروس) در سازماندهی آن ناکام گردیده است».

از چندین ماه به این طرف هزاران مهاجر تلاش کرده اند که از بلاروس، از طریق مرز های شرقی اتحادیه اروپا، وارد پولند و یا یکی از کشور های حوزه بالتیک شوند.

اتحادیه اروپا، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس را متهم می کند که مردم را از مناطق درگیر بحران، مانند افغانستان یا عراق به مینسک پایتخت بلاروس انتقال داده تا آنها را به گونه قاچاق وارد قلمرو اتحادیه اروپا بسازد.

حکومت در ویلنیوس در واکنش به آن، حفاظت از مرزهای خود را با ساخت صدها کیلومتر حصار، افزایش داد.

نیروی مرزی لتوانیا از آگست سال ۲۰۲۱ به این طرف مانع ورود غیرقانونی بیشتر از ۸۱۰۰ مهاجر به خاک این کشور گردیده است. به قول این نیرو ها، هجوم مهاجران به مرز های این کشور در این اواخر کاهش آشکاری داشته است.

از همینرو لتوانیا وضعیت فوق العاده را که در ماه نوامبر سال گذشته برای منطقه مرزی با بلاروس اعلام کرده بود و میعاد آن در شب ۱۵ جنوری به پایان رسید، تمدید نکرد.

نخست وزیر لتوانیا گفته است اگر وضعیت دوباره تشدید گردد، این وضعیت اضطراری دوباره اعمال خواهد شد. به قول وی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مهاجر هنوز در بلاروس بسر می برند که در آینده تلاش خواهند کرد از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا عبور کرده و وارد قلمرو این اتحادیه گردند.

 

در همین زمینه