مسافران از آخرین هواپیمایی که آلمان برای تخلیه به کابل فرستاده بود، پیاده می شوند./عکس: Kai Pfafenbach/Reuters
مسافران از آخرین هواپیمایی که آلمان برای تخلیه به کابل فرستاده بود، پیاده می شوند./عکس: Kai Pfafenbach/Reuters

حزب چپ آلمان خواهان تسریع روند پذیرش افرادی شد که در افغانستان در معرض خطر هستند. به گفته یکی از سیاستمداران این حزب تا به حال فقط یک سوم از این گروه توانسته اند با وعده پذیرش به آلمان بیایند.

حکومت آلمان فدرال اعلام کرد که تا اواسط ماه جنوری ۲۰۴۰۰ وعده پذیرش به کارمندان محلی افغان و خانواده های شان داده است. این بخشی از پاسخ وزارت خارجه به سوال جناح حزب چپ در پارلمان آلمان فدرال (بوندستاگ) است که نسخه ای از آن به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه رسیده است.

براساس این پاسخ، حدود ۸ هزار وعده پذیرش دیگر به زنان و مردان افغان در معرض خطر و خانواده های شان تعلق می گیرد.

کلارا بونگر، نماینده حزب چپ در پارلمان آلمان فدرال به روزنامه های گروه رسانه ای فونکه گفت: «تا به حال فقط یک سوم از افغان های در معرض خطر توانسته اند با وعده پذیرش به آلمان بیاید. در حالی که ماه های زیادی از تصرف قدرت توسط طالبان گذشته است، این نتیجه واقعا وحشتناک است.»

به گفته او حکومت آلمان فدرال باید تلاش هایش را دوبرابر کند تا شهروندان افغانی که در معرض هستند، بتوانند با سرعت هرچه بیشتر از این وضعیت نجات یابند.

حکومت آلمان فدرال اعلام کرد، از ۱۵ ماه می سال ۲۰۲۱ بیش از ۹۳۰۰ کارمند محلی افغانستان، افراد در معرض خطر مانند خبرنگاران یا فعالان حقوق بشر و نزدیک ترین اعضای خانواده های شان وارد آلمان شده اند.

افزون براین به گفته وزارت خارجه آلمان فدرال، بسیاری از اشخاصی که وعده پذیرش دریافت کرده اند، به صورت مستقلانه از افغانستان بیرون شده اند و در یک کشور سوم مانند پاکستان به سر می برند.

 


 

در همین زمینه