به زودی یک حصار دائمی جایگزین سیم های خاردار در امتداد مرز با بلاروس خواهد شذد./عکس: Sefa Karacan/AA/picture-alliance
به زودی یک حصار دائمی جایگزین سیم های خاردار در امتداد مرز با بلاروس خواهد شذد./عکس: Sefa Karacan/AA/picture-alliance

پولند می خواهد روز سه شنبه احداث حصار مرزی دائمی در مرز مشترکش با بلاروس را آغاز کند. ماه ها است که هزاران مهاجر سعی می کنند از بلاروس به پولند یا کشورهای حوزه دریای بالقان راه یابند.

سخنگوی نهاد محافظت مرزی پولند روز دوشنبه به خبرگزاری ««PAP» گفت، کارها با نصب تیر و ریختن کانکریت آغاز می شود.

اتحادیه اروپا، الکساندر لوکاشینکو، رئیس جمهور بلاروس را متهم می کند که مردم را به صورت هدفمندانه از مناطق بحران زده مانند عراق یا افغانستان به مینسک انتقال می دهد تا بعد آن ها را به صورت غیرقانونی به اتحادیه اروپا وارد کند.

مرز پولند با بلاروس ۴۱۸ کیلومتر امتداد دارد و ۱۸۶ کیلومتر از آن زمینی است.

در اواخر ماه اگست، سربازان در مرز زمینی، حصار موقتی را ایجاد کرده بودند تا عبور از مرز را برای مهاجران تا حد امکان دشوار کنند.

ارتفاع این حصار موقت ۲،۵ متر است. حالا قرار است یک مانع مرزی دائمی به ارتفاع ۵،۵ متر جایگزین آن شود. این مانع مرزی دائمی به دستگاه های آشکارسازی حرکت و کمره مجهز است. برای این پروژه حدود ۳۶۶ میلیون یورو بودجه در نظر گرفته شده است.مها

 

در همین زمینه