عکس آرشیف
عکس آرشیف

بریتانیا در جریان روند تخلیه از افغانستان در پروازی ۱۵۰ حیوان را انتقال داده است. انتقال این حیوانات در حالی که شمار زیادی از کامندان محلی نیروهای بریتانیایی در افغانستان مانده اند، انتقادهایی را برانگیخته است.

پس از تسلط ناگهانی طالبان در میانه ماه آگست سال گذشته، شمار زیادی از کشورهای غربی به شمول بریتانیا سعی کردند که به گونه اضطراری در پروازهای نظامی شهروندان و همکاران محلی شان را از افغانستان انتقال دهند.

هرچند گفته می شود که بریتاینا ۱۵۰۰۰ هزار تن از جمله کارمندان محلی خود را از افغانستان بیرون کرد، اما هزاران تن دیگر جاماندند.

در این میان چیزی که باعث خشم عمومی در بریتانیا گردید، انتقال ۱۵۰ سگ و پشک بود. قبلا گفته شده بود که بوریس جانسون نخست وزیر این کشور شخصا برای انتقال این حیوانان کمپاین کرده بود، اما جانسون این خبر را رد کرده بود. اکنون رسانه ها گزارش داده اند که شواهد جدیدی وجود دارد که نشان می دهد نخست وزیر بریتانیا اجازه تخلیه حدود ۱۵۰ حیوان خانگی از کابل را صادر کرده بود. این شواهد از یک ایمیل وزارت خارجه بریتانیا بر می آید که توسط کمیته روابط خارجی مجلس عوام در روز چهارشنبه منتشر شده است.

در ایمیل داخلی وزارت امور خارجه به طور مشخص آمده است که جانسون اجازه تخلیه کارکنان و حیوانات را داده بود. سخنگوی نخست وزیر روز چهارشنبه بار دیگر این موضوع را رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: «این موضوع همچنان باقی است که نخست وزیر هیچ دستورالعملی به مقامات در مورد اقدامات خاصی صادر نکرده بود.»

منتقدان بیم آن دارند که تخلیه حیوانات به ضرر افرادی تمام شده باشد که از اقدامات انتقام جویانه طالبان اسلام گرا می ترسیدند.

یک سرباز سابق بریتانیایی به نام پل (پن) فارتینگ برای بیرون کردن این حیوانات در یک کمپاین یک روزه در رسانه های اجتماعی و مصاحبه های تلویزیونی مبارزه کرد که نتیجه داد. 

او با این سگ ها و پشک ها با پرواز چارتر لحظه آخر افغانستان را ترک کرد. با این حال، کارمندان سازمان «حمایت از حیوانات نوزاد» در کابل، که او تأسیس کرده بود، در ابتدا در افغانستان جا مانده بودند.

 

در همین زمینه