عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند
عکس از دویچه وله/ آلمان در نظر دارد در مسوده قانون تازه، روند ورود کارگران مسلکی را به این کشور تسهیل کند

یک مقام ارشد آلمان می‌خواهد که شهروندی این کشور هرچه سریعتر برای افراد ماهر و مسلکی اعطا شود. او گفته است که آلمان باید به عنوان یک کشور مهاجرتی مدرن معرفی شود و چشم اندازهای جدید را نیز ارایه کند.

ریم الابالی-رادوان، وزیر دولت در امور مهاجرت، پناهندگان و ادغام آلمان می‌گوید که او می‌خواهد، روند دادن تابعیت برای افراد مسلکی و ماهر نسبت به گذشته، بیشتر تسهیل شود.

این عضو حزب سوسیال دموکرات آلمان به روزنامه "تاگس اشپیگل" روز یکشنبه گفت: «ما می‌خواهیم که تابعیت چندگانه را فعال کنیم و روند اعطای شهروندی را نیز تسهیل نماییم.»

این مقام حکومت آلمان علاوه کرد: «من وظیفه خود می‌دانم که اطمینان حاصل کنم، افرادی که اینجا هستند نیز می‌خواهند در اینجا بمانند. این کار بسیار بیشتر از قرارداد کار است و به دوره های زبان، مسکن، مکتب و فرصتی برای مشارکت در جامعه نیاز دارد. ما در حال رقابت با سایر کشورهایی هستیم که از گذشته به عنوان کشورهای مهاجرتی، مانند کانادا شناخته می‌شدند.»

ریم الابالی-رادوان علاوه کرد، آلمان باید خود را به مثابه یک کشور مهاجرتی مدرن معرفی کند که چشم اندازهای جدیدی را ارائه می‌دهد. "این موضوع شامل اعطای تابعیت احتمالی نیز می شود."

وزیر دولت در امور مهاجرت، پناهندگی و ادغام آلمان افزود "در قانون اقامت باید به موضوع "دولدونگ" و دورنمای اقامت به گونه سریع رسیدگی شود. این سیگنال می‌تواند مهم باشد که "ما در اینجا با کمبود کارگران ماهر مواجه هستیم، به آن ها نیاز داریم و نمی‌خواهیم که آن ها را اخراج کنیم.»

 

در همین زمینه