بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.
بلغاریا برای جلوگیری از ورود مهاجران در مرز این کشور با ترکیه سیم خاردار کشیده است.

پولیس بلغاریا روز سه شنبه اول فبروری ۶۱ مهاجر را در یک کامیون پیدا کرد. شمار زیادی از مهاجران تلاش می‌کنند از ترکیه وارد بلغاریا شوند و سپس سفر خود را به سوی اروپا ادامه دهند.

خبرگزاری نووینیتی بلغاریا گزارش داده است که پولیس صبح روز سه شنبه در منطقه میان زاهاری ستویانوف و گیورکی پانوف یک کامیون را پیدا کرد که تصادف کرده و بدون راننده رها شده بود.

پولیس در این کامیون ۶۱ مهاجر را پیدا کرد که بیشتر شان حدود ۲۵ سال عمر داشتند.

از جمله این مهاجران یک تن به شفاخانه دانشگاهی شهر بورگاس انتقال یافت.

بلغاریا یکی از کشورهای ترانزیت به سوی اروپا محسوب می‌شود.

شمار زیادی از مهاجران تلاش می‌کنند از ترکیه وارد بلغاریا شوند و سپس از طریق صربستان سفر خود را به سوی اروپا ادامه دهند.

سال گذشته مقام‌های بلغاریا اعلام کردند که برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی سربازان بیشتری را در مرزهای این کشور با ترکیه جابجا خواهند کرد.

در ماه جنوری امسال نیروهای مرزی یک مینی بوس حامل ۴۳ مهاجر افغان را متوقف کردند که به سوی مرز صربستان در حرکت بود.

مهاجران یاد شده در اداره مهاجرت بلغاریا ثبت نام کرده بودند اما ظاهراً تلاش داشتند به مسافرت خود به سوی اروپای غربی ادامه دهند.

در همین زمینه: پولیس بلغاریا ۴۳ مهاجر افغان را دستگیر کرد

 

در همین زمینه