لوگوی فرانتکس بر روی بازوی یک مامور/عکس: DW/E. Elezi
لوگوی فرانتکس بر روی بازوی یک مامور/عکس: DW/E. Elezi

نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال از تقویت آژانس فرانتکس طرفداری کرده و از آن به عنوان یک عنصر اصلی برای محافظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا یاد کرد.

یک سخنگوی وزارت داخله به خبرگزاری آلمان «دی پی ای» گفت، فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال براین عقیده است که فرانتکس برای محافظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا و حمایت از بازگشت (مهاجران)، اهمیت اساسی دارد.

به این خاطر از نظر خانم وزیر، فرانتکس باید «کماکان تقویت شود».

در حال حاضر در ماموریت های آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) ۱۵۱ مامور پولیس و کارمند گمرک آلمان شرکت دارند. بیشتر این نیروها را پولیس فدرال آلمان در اختیار می گذارد.

براساس پاسخ حکومت آلمان فدرال به سوال کتبی الکساندر اولریش، نماینده پارلمان (از حزب چپ)، بیشتر این ماموران آلمانی در عملیات فرانتکس که در یونان، رومانیا، البانیا و صربستان جریان دارد، شرکت دارند.

پولیس فدرال آلمان می گوید که در حال حاضر فقط در یونان، ۴۲ مامور آن در حال انجام وظیفه هستند. گفته می شود، در حال حاضر در مجارستان، هیچ ماموری از سوی پولیس فدرال آلمان برای فرانتکس کار نمی کند.

آژانس محافظت از مرزها، ماموریتش را در مجارستان، پس از حکم محکمه عالی اروپا در مورد سیستم پناهندگی این کشور در أوائل سال ۲۰۲۱، تا اطلاع ثانوی معلق کرد.

قاضیان این محکمه، در ماه دسمبر سال ۲۰۲۰ بخش های بیشتر سیستم پناهندگی مجارستان را غیرقانونی عنوان کردند. آن ها گفتند، این که مجارستان مهاجرانی را که به صورت غیرقانونی وارد شده اند، اخراج می کند -بدون این که هردوسیه را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار دهد- غیرمجاز است.

به گفته کمیته هلسینکی در مجارستان، که یک سازمان حامی حقوق بشر است، این کشور به پیشبرد سیاست اخراج ادامه می دهد.

حکومت ملی گرا و دست راستی مجارستان، این گفته ها را رد می کند.

فرانتکس در ماه جنوری سال گذشته اعلام کرد، همین که تصمیم محکمه اروپا در قوانین ملی کشور مجارستان ادغام شده و به اجرا در بیاید، فعالیت هایش را در مجارستان دوباره از سر خواهد گرفت.

حزب چپ آلمان از «نظامی سازی فرانتکس» سخن می گوید. سازمان حامی حقوق پناهجویان «پرو ازول» از «به عقب راندن خشونت آمیز» توسط گارد ساحلی یونان «در برابر چشمان فرانتکس و با کمک این آژانس» انتقاد می کند. 

در همین زمینه