یکی از جزایر 
 Photo: EPA/Vangelis Papantonis
یکی از جزایر Photo: EPA/Vangelis Papantonis

برخی از معترضان تلاش کردند که با راه اندازی یک مظاهره، مانع ساخت و ساز یک سرپناه برای پناهجویان در جزیره لیسبوس شوند. مظاهره کنندگان خواستار مسدود شدن تمام اردوگاه ها در این جزیره شدند.

بر بنیاد معلوماتی که روز سه شنبه اعلام گردید، پولیس یونان از رسیدن حدود ۵۰۰ معترض به منطقه واستریا، جایی که قرار است یک اردوگاه برای پناهجویان ایجاد شود، جلوگیری کرد. این معترضان سعی کردند مانع ساخت و ساز این اقامتگاه شوند.

رادیوی دولتی یونان اعلام کرد که نیروهای پولیس جزیره لیسبوس شماری از معترضان را بازداشت کرده اند. این معترضان شعار سر می‌دادند که گویا "همه اردوگاه ها در جزیره لیسبوس باید مسدود شوند."

بر اساس گزارش های نشر شده، اعتراض کنندگان از یک مانع ایجاد شده توسط پولیس عبور کردند و یک لاری مربوط به شرکت ساختمانی را به آتش کشیدند.

از دیر زمان به این سو، بسیاری از باشندگان جزیره لیسبوس در برابر ساخت و ساز کمپ های جدید در این جزیره مخالفت و اعتراض می‌کنند. منابع مالی این کمپ ها را اتحادیه اروپا می‌پردازد.


پیش از این ایجاد اردوگاه های دیگری از این نوع در جزایر ساموس، لیروس و کوس تکمیل شده است. در این اردوگاه ها باید شرایط انسانی برای مهاجران و پناهجویان مهیا شوند. اما سازمان های مددرسان این اقامتگاه ها را به زندان تشبیه کرده و از شرایط نامناسب زندگی در آن جا انتقاد می‌کنند.

این اردوگاه ها با فاصله بیشتری از مناطق مسکونی باشندگان اصلی یونان ایجاد شده اند و ساکنان اردوگاه ها اجازه دارند که در زمان های مشخص از آن بیرون شوند.

قرار است این اردوگاه در جزیره لیسبوس در خزان امسال به بهره برداری سپرده شود. در حال حاضر، حدود ۱۷۰۰ مهاجر در کمپ مؤقتی موسوم به "کاراتیپه" زندگی می‌کنند. پس از آتش سوزی در بزرگ ترین اردوگاه اروپا که به نام کمپ موریا یاد می‌شد، ساکنان آن در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ به اقامتگاه کاراتیپه انتقال یافتند.

 

در همین زمینه