عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل
عکس از تخلیه شهروندان و همکاران محلی اردوی آلمان از میدان هوایی بین المللی در کابل

حکومت آلمان برای ۱۱ هزار و ۷۰۰ کارمند محلی و کسانی که نیاز به حمایت ویژه داشتند ویزا صادر کرده است. شامل این رقم همچنین اعضای خیلی نزدیک خانواده های نیز می باشد.

سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه در برلین گفت که تنها در دو هفته گذشته ۱۶۰۰ ویزا صادر شده است و گفگتوها برسر برنامه پذیرش بشردوستانه نیز جریان دارند. سخنگوی مذکور یادآور شد که از سرعت روند ثبت پناهجویان راضی نمی‌باشد.

به گفته او وضعیت این کارمندان در افغانستان به شدت وخیم می باشد و حکومت فدرال آلمان یک سیستم لوژیستیکی مغلقی را برای خروج مردم از افغانستان ایجاد کرده است.

هفته قبل گونتر بورکهارت، مدیرعامل سازمان حقوق بشری «پروازول» نیز خواستار مساعی بیشتر حکومت فدرال آلمان برای نجات انسان های مواجه به خطر در افغانستان شده است. بورکهارت گفته است این همچنان شامل امضای توافقنامه با طالبان حاکم در افغانستان می‌شود تا کسانی که از کشورهای غربی وعده حفاظت به دست آورده اند بتوانند با هواپیما خارج شوند.

بورکهارت گفته است: «درتوافقنامه تشکیل ائتلاف حکومت فدرال از روند بدون بروکراسی سخن رفته است.» به گفته او، حالا امری که در توافقنامه ائتلاف به آن تأکید شده است، باید به سیاست عملی تبدیل شود. او ادعا کرده است: «وضعیت خطرناک در افغانستان و عمل حکومت فدرال برای تخلیه مردم از این کشور هنوز فاصله زیادی از هم دارند.»

بورکهارت خواستارتجدید نظر در پذیرش کارمندان محلی سابق شده است. او گفته است: «حکومت فدرال نباید تنها اعضای اصلی خانواده های در معرض خطر را بپذیرند.» چرا که اغلبا تمامی اعضای خانواده ها از سوی طالبان با خطر روبرواند.» به گفته مدیرعامل سازمان حقوق بشری «پروازول» طالبان دختران و پسران بالغ کارمندان سابق کشورها و سازمان های غربی را نیز مسئول می دانند.

 

در همین زمینه