عملیات چهارم نجات روز یکشنبه به تاریخ ۱۳ فبروری سال روان انجام شد. ۲۵ تن که در یک قایق فایبر گلاس گیر مانده بودند، توسط پرسنل «اوشین وایکینگ» نجات داده شدند/عکس: Clarie Juchat/SOS Mediterranee
عملیات چهارم نجات روز یکشنبه به تاریخ ۱۳ فبروری سال روان انجام شد. ۲۵ تن که در یک قایق فایبر گلاس گیر مانده بودند، توسط پرسنل «اوشین وایکینگ» نجات داده شدند/عکس: Clarie Juchat/SOS Mediterranee

پناهجویان پس از این که نجات یافتند، حدود یک هفته در کشتی «اوشین وایکینگ» انتظار کشیدند تا این که اجازه پیاده شدن در یکی از بندرهای ایتالیا به آن ها داده شد. کشتی «سی واچ ۴» نیز طی دو عملیات نجات، ۱۲۹ پناهجو را نجات داده است.

کشتی نجات «اوشین وایکینگ» روز یکشنبه (۲۰ فبروری ۲۰۲۲) عملیات نجات ۲۴۷ پناهجو را موفقانه به پایان رساند. سازمان «اس او اس مدیترانه» که این کشتی را اداره می کند، در توییتر نوشت، تا ظهر آن روز همه نجات یافتگان در بندر پوزالو که در جزیره سیسیلی قرار دارد، پیاده شدند.

ایتالیا روز شنبه این بندر را به کشتی «اوشین وایکینگ» اختصاص داده بود. این کشتی حدود یک هفته قبل، طی پنج عملیات نجات مهاجران را که ده ها فرد زیر سن نیز شامل آن بودند، از قایق های نامناسب خارج کرده بود.

«اس او اس مدیترانه» اعلام کرد، زنان، کودکان و مردان پناهجو سعی کرده بودند در هوای سرد زمستان از بحر عبور کنند، «چون آن ها راه دیگری ندارند».

کشتی «سی واچ ۴» نیز در این میان طی دو عملیات جداگانه نجات را روز شنبه با مجموعا ۱۲۹ پناهجو انجام داده است.

سازمان «سی واچ» در توییتر نوشت، پس از این که کشتی در نخستین ساعات صبح قایقی را دید که به خطر افتاده بود، ۱۲۱ مسافر آن را نجات داد. شام آن روز طی یک عملیات نجات دیگر هشت تن که در خطر غرق شدن بودند، نجات داده شدند.

«سی واچ ۴» روز جمعه به محل انجام ماموریت در محدوده آب های لیبیا رسیده بود.

پناهجویان و مهاجران پیوسته در قایق هایی که اغلب نامناسب، کهنه و فرسوده هستند، سفرشان را از لیبیا آغاز می کنند و سعی می کنند خود را به اروپا برسانند. در لیبیا خطر شکنجه و تخطی های دیگر از موازین حقوق بشر آنها را تهدید می کند.

در حال حاضر در بحیره مدیترانه هیچگونه ماموریتی برای نجات مهاجران از بحر که در سطح دولتی سازمان دهی شده باشد، وجود ندارد. فقط قایق های سازمان های خصوصی به دنبال پناهجویانی هستند که خطر غرق شدن آن ها را تهدید می کند.

بحیره مدیترانه یکی از خطرناک ترین مسیرهای فرار برای پناهجویان در جهان است. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) از آغاز سال تا به حال ۱۵۱ تن طی عبور از مرز کشته یا مفقود شده اند.

در سال ۲۰۲۱ تعداد آن ها به ۲۰۴۸ تن می رسید. ارقام اصلی احتمالا بسیار بالاتر است.


 

در همین زمینه