تصویر آرشیف
تصویر آرشیف

رسانه های ایرانی از واژگون شدن یک موتر حامل مهاجران افغان در ایران خبر داده اند. در این رویداد سه تن جان باخته اند و نه تن دیگر زخمی شده اند. این مهاجران افغان گویا به گونه قاچاق وارد این کشور شده بودند.

این رویداد روز جمعه هژدهم ماه فبروری در جاده کهنوج- بندر عباس هنگامی رخ داده است. به قول رسانه های ایرانی، این شهروندان افغانستان به گونه غیر قانونی وارد ایران شده بودند. آنان در یک موتر نوع پراید سوار بوده اند که این رویداد رخ داده است.

یکی از مسئولان شفاخانه دانشگاه علوم طبی گفته است سه شهروند افغانستان که در صندوق عقب موتر بوده اند، جان باخته و نه تن دیگر به شمول هشت مهاجر افغان و یک راننده ایرانی شان زخم برداشته اند. اجساد و زخمی ها این رویداد به شفاخانه کهنوج منتقل شده اند.

با رویکار آمدن حکومت طالبان در افغانستان و شدت فقر و بیکاری، مردم از راه های گوناگون در تلاش بیرون شدن از این کشور اند. بسیاری از آنان به گونه غیر قانونی تلاش می ورزند به کشور های همسایه، به ویژه ایران و پاکستان پناه ببرند. بر بنیاد گزارش ها بسیاری از مهاجرانی که از ترس طالبان به ایران فرار کرده اند هنوز هم در جاده ها سرگردان اند و کسانی که توانسته اند کاری پیدا کنند در ترس زندگی می کنند.

 

در همین زمینه