دانشگاه مونستر آلمان
دانشگاه مونستر آلمان

در دانشگاه مونستر آلمان یک برنامه آموزشی جدید در مورد اسلام در بخش خدمات اجتماعی آغاز شده است. از جمله محتویات این برنامه آموزشی، استفاده معاصر از قرآن و دین به عنوان یک منبع برای خدمات اجتماعی عنوان شده است.

مهند خورشیدی، رئیس مرکز علوم اسلامی گفته است که محتویات این برنامه شامل استفاده معاصر از قرآن، دین به عنوان منبع برای خدمات اجتماعی، افراط گرایی و ارزش های اساسی دموکراتیک است.

این دوره آموزشی نه ماهه عمدتاً برای امامان و مددکاران اجتماعی برگزار می شود. ۲۵ نفر در دوره اول این برنامه آموزشی شرکت دارند. هدف این است که این برنامه آموزشی برای مدت طولانی ادامه داشته باشد.

مهند خورشیدی، رئیس مرکز علوم اسلامی
مهند خورشیدی، رئیس مرکز علوم اسلامی

مرکز آموزش های سیاسی ایالت نوردراین-وستفالن و وزارت داخله این ایالت، هر کدام با ۵۰ هزار یورو این پروژه را تأمین می کنند. کلاوس کایزر، مسئول امور خارجی در پارلمانی آلمان می گوید: «این امر "حرفه ای شدن کار اجتماعی در جوامع و نهاد های اسلامی" را امکان پذیر می کند.» او در ادامه گفته است که با توجه به نیاز روزافزون به خدمات اجتماعی، چنین آموزش ها بیشتر مهم گردیده است.

مایکل کوانته، رئیس دانشگاه مونستر گفته است که این برنامه باید به عنوان پاسخی به نیازهای جامعه نیز درک شود. کوانته می گوید که این دوره آموزشی به نیازها و چالش های کار اجتماعی ملموس می پردازد. او همچنین به این باور است که باید مبانی و شایستگی های اکادمیک معتبر منجر به کثرت گرایی «صلح آمیز» مذهبی در زندگی اجتماعی افراد گردد.

 

در همین زمینه