«EUAA» انتظار افزایش تقاضاهای پناهندگی را دارد، به خصوص از کشور افغانستان/عکس: EUAA
«EUAA» انتظار افزایش تقاضاهای پناهندگی را دارد، به خصوص از کشور افغانستان/عکس: EUAA

میزان درخواست های پناهندگی، براساس اطلاعات اتحادیه اروپا، دوباره به سطح قبل از پاندمی کرونا رسیده است. میزان تقاضاهای پناهندگی افغان ها در سال ۲۰۲۱ تقریبا دو برابر یک سال قبل از آن عنوان شده است.

آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا «EUAA» روز سه شنبه (۲۲ فبروری ۲۰۲۲) اعلام کرد، نهادهای مسئول در سال گذشته حدود ۶۱۷ هزار و ۸۰۰ درخواست برای محافظت بین المللی دریافت کردند. به این ترتیب این میزان در مقایسه با ۲۰۲۰ که سال همه گیری کرونا بود، یک سوم بیشتر شده است.

آنگونه که نهاد پناهندگی اتحادیه اروپا که مقر آن در مالتا است، در ادامه اعلام کرد، این ارقام سال گذشته در سطح دوره زمانی سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ است. 

این آمار مربوط به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا و کشورهای ناروی و سویس است. به گزارش آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، بیشتر این درخواست ها از کشورهای أفغانستان و سوریه بوده است.

شهروندان افغان در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۷ هزار و ۸۰۰ درخواست ارائه کردند که تقریبا دو برابر سال گذشته است. پناهجویان سوریایی با حدود ۱۰۶ هزار درخواست بزرگترین گروه بوده اند.

این آژانس اتحادیه اروپا در ادامه اعلام کرد، گرچه این ارقام ثبت شده بلند هستند، اما با آمار سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ که بحران مهاجرت به اوج رسیده بود، قابل مقایسه نیستند.

بسیاری از درخواست ها از کشورهای عراق، پاکستان، ترکیه و بنگله دیش بودند. میزان تقاضاهای پناهندگی از بلاروس سه برابر شده است.

از هر ۲۳ درخواست پناهندگی یکی از سوی یک فرد خوردسال بدون همراه ارائه شده که به گفته «EUAA» بلندترین میزان از سال ۲۰۱۶ است. تقریبا نیمی از این کودکان و نوجوانان از افغانستان بودند.

از نظر زمان رسیدگی به درخواست های پناهندگی، میزان تقاضاهایی که نهادهای مسئول کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مرحله اول به آن ها رسیدگی کردند (حدود ۵۲۳ هزار) تقریبا به اندازه سال ۲۰۲۰ است. اما میزان درخواست های جدید که به آن ها اضافه شده، بیشتر از آن زمان است.

در سال گذشته، نهادهای دولتی در تقریبا ۳۵ درصد موارد به پناهجویان مدرک پناهندگی یا محافظت فرعی دادند. آژانس اتحادیه اروپا دلیل آن را، وجود افرادی می داند که پس از به عهده گیری قدرت توسط طالبان در ماه اگست، از افغانستان فرار کردند.

 

در همین زمینه