۱۹ فبروری سال ۲۰۲۲، مرز مشترک پولند با اوکرایین در مدوکا، پولند برای سرازیری پناهجویان از اوکرایین آماده می شود./عکس: AP Photo/Czarek Sokolowski
۱۹ فبروری سال ۲۰۲۲، مرز مشترک پولند با اوکرایین در مدوکا، پولند برای سرازیری پناهجویان از اوکرایین آماده می شود./عکس: AP Photo/Czarek Sokolowski

سه تن از هر چهار آلمانی حاضر به پذیرش پناهجویان از اوکرایین هستند که در پی اشغال روسیه ممکن است از وطن شان فرار کنند. تقریبا ۳۰ درصد از شهروندان آلمان فکر می کنند، این کشور باید از اوکرایین حمایت نظامی کند.

براساس یک نظرخواهی که توسط شرکت «فورسا» به سفارش کانال های تلویزیونی «آر تی ال» و «ان تی وی» روز پنجشنبه نشر شد، فقط تعداد اندکی یعنی ۱۵ درصد مخالف پذیرش پناهجویان اوکرایینی هستند.

براین اساس، طرفداران حزب بدیلی برای آلمان «ای اف دی) (۶۱ درصد) براین عقیده هستند که آلمان نباید پناهجویان اوکرایینی را قبول کند.

این نظرخواهی در ادامه نشان داد که تقریبا ۳۰ درصد از شهروندان آلمان فکر می کنند، این کشور باید از اوکرایین حمایت نظامی کند.

اکثریت شرکت کنندگان در این نظرخواهی تحریم های اقتصادی و دیپلوماتیک برعلیه روسیه را در حال حاضر کافی می دانند.

دو تن از هر سه اشتراک کننده می گویند، در صورتی که روسیه به کشورهای حوزه دریای بالتیک که عضو پیمان ناتو هستند، کمک کند، باید از اردوی آلمان فدرال (بوندس ور) استفاده شود.

یک چهارم از شرکت کنندگان دراین نظرخواهی با چنین ماموریتی مخالف هستند. بیشتر آن ها (۴۲ درصد) از آلمان شرق هستند که تعدادشان در مقایسه با شرکت کنندگان از آلمان غرب بسیار بیشتر است.

طرفداران حزب چپ آلمان (۵۳ درصد) و «ای اف دی» (۵۸ درصد) براین عقیده هستند که در صورت حمله به کشورهای حوزه دریای بالتیک نباید از اردوی آلمان فدرال (بوندس ور) استفاده شود.


 

در همین زمینه