داکتران بدون مرز در روم/عکس: Doctors Without Borders/Medici Sanza Frontiere
داکتران بدون مرز در روم/عکس: Doctors Without Borders/Medici Sanza Frontiere

  یک سیاستمدار برجسته امور صحی یونان می‌گوید، هرگاه مهلت برنامه صحی مورد حمایت اتحادیه اروپا به پایان برسد، هزاران مهاجر و پناهجو دسترسی به خدمات رایگان صحی را از دست می‌دهند.

برنامه موسوم به «PHILOS Emergency Health Response to Refugee Crisis program» (واکنش عاجل صحی به برنامه بحران مهاجرت تحت سرپرستی وزارت صحت یونان) به تاریخ ۲۸ فبروری در روز دوشنبه پایان یافت.

اندریاس سانتوس، مقام ارشد در امور صحی روز جمعه هشدار داد، در این صورت هزاران مهاجر و پناهجو که مدرک اقامت ندارند، دسترسی به مراقبت های صحی را از دست می‌دهند و ۶۷۰ کارمند در بخش طبی کارهای شان را نیز از دست خواهند داد.

او گفت: «از تمدید دو ماهه این برنامه توسط حکومت پس از تاریخ ۳۱ دسمبر برای تجدید قرارداد پرسونل و تمویل پایدار یک برنامه که ارزیابی مثبتی دارد و بر جامعه نیز تاثیرگذار است، استفاده نشده است."

مراقبت های صحی برای مهاجران و پناهجویان

او با اصرار از حکومت خواست که وارد عمل شود و افزود: «ما از حکومت، وزارت صحت و EODY (سازمان صحت ملی یونان) می‌خواهیم که ادامه ... این برنامه، شغل ها و حقوق پرسونل و از همه مهمتر، پوشش یکسان نیازهای طبی گروهی ازمردم که بسیار آسیب پذیر است را تضمین کند. نه فقط به دلایل بشردوستانه، بلکه به دلایل صحت عمومی."

او گفت که «برنامه فیلوس (که بخشی از برنامه صحت ملی یونان است) از سال ۲۰۱۷ با حمایت کمیسیون اروپا، مراقبت های صحی جامع در اختیار مهاجران گذاشته است."

این سیاستمدار حزب سیریزا، حکومت ائتلافی یونان را به «اجرای سیستماتیک استراتژی خارجی ستیزانه علیه حق بنیادین دسترسی به مراقبت های صحی (برای مهاجران و پناهجویان) و نقض تعهدات بین المللی کشور متهم کرد."

فیلوس که توسط مرکز یونانی کنترول و پیشگیری از بیماری (HCDCP) اجرا می‌شود، به پناهجویانی که در کمپ های باز زندگی می‌کنند، کمک های صحی و روانی اجتماعی در اختیار می‌گذارد.

این برنامه را صندوق پناهندگی، مهاجرت و ادغام (AMIF) تمویل کرده است که بخشی از اداره کل مهاجرت و مسائل داخلی است.

 

در همین زمینه