لوگوی بانک جهانی. عکس: پکچرالیانس
لوگوی بانک جهانی. عکس: پکچرالیانس

بانک جهانی روز سه شنبه از کمک یک میلیارد دلار کمک به افغانستان خبر داد. به گفته این منبع، این پول در بخش های آموزش، زراعت و صحت مصرف خواهد شد.

بانک جهانی روز سه شنبه گفت که کمک یک میلیارد دلار به افغانستان را تصویب نموده است. این سازمان در بیانیه ای گفت که این پول توسط آژانس های سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی برای رفع نیازهای اساسی در افغانستان، حمایت از افغان های آسیب پذیر و ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی استفاده خواهد شد.

او گفت که این کمک ها از دسترس طالبان خارج خواهد بود و بر تحریم های اعمال شده بر این گروه تأثیری نخواهد داشت.

این کمک از سوی صندوق بازسازی افغانستان تامین می شود. صندوق بازسازی افغانستان به بهبود زندگی میلیون ها افغان اختصاص دارد. قبل از ظهور طالبان، صندوق بین المللی پول بزرگترین منبع در توسعه افغانستان بود و ۳۰ درصد از بودجه دولت افغانستان را به خود اختصاص می داد.

در همین مورد: شورای امنیت سازمان ملل متحد از کمک به افغانستان خبر داد

بانک جهانی همچنان یک بسته کمکی ۲۸۰ میلیارد دلاری به افغان ها را در ۱۰ دسمبر تصویب کرد که این کمک به یونیسف و برنامه جهانی غذا داده شد.

در این اقدام، بانک جهانی گفت که این "نخستین گام" برای کمک به افغانستان است.

برای معلومات بیشتر: ملل متحد خواستار افزایش کمک‌ها و آزادسازی دارایی‌های افغانستان شد

این بانک در نظر دارد که ابتدا ۶۰۰ میلیون دالر را برای پروژه های مختلف در بخش های زراعت، صحت، آموزش و رفع نیازهای اساسی مردم در افغانستان اختصاص دهد.

پس از تسلط طالبان در افغانستان، بانک جهانی کمک های خود به کابل را به حالت تعلیق درآورده بود.

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از مردم از کمبود مواد غذایی، بیکاری و فقر رنج می برند.


 

در همین زمینه