اردوگاه مهاجران در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
اردوگاه مهاجران در پاریس. عکس: مهاجرنیوز

صد ها مهاجری که در زیر یک تونل در منطقه پرسن ژروه در شمال پاریس، زندگی می کردند، صبح امروز، پنجشنبه به مراکز مهاجران منتقل شدند. به گفته پرفکتور تعداد آنها به ۴٩۸ تن می رسد. در میان آنها تعداد زیادی از افراد زیر سن و کودکان خورد سال حضور دارند.

صد ها مهاجر از جمله زن، مرد و کودک، صبح گاه پنجشنبه سوم مارچ از خیمه هایی که در تونلی در شمال پاریس برپا شده بود، تخلیه شدند. پس از عملیه تخلیه، آنها توسط اتوبوسس ها به مراکز پذیرایی مهاجران منتقل شدند.

پیر ماتورین از سازمان اتوپیا٥٦ که در هنگام تخلیه در این محل حضور داشت گفت: «این مهاجران از جمله خانواده ها و کودکان خردسال و بدون همراه از ١۴ فبروری در آنجا زندگی می کردند.»

صبح امروز ده ها موتر پلیس نیز در محل حضور داشتند. به گفته این سازمان، تخلیه به صورت مسالمت آمیز انجام شد. قبل از رسیدن مسئولان، به مهاجران خبر داده شده بود تا برای تخلیه آماده باشند.

پرفکتور پاریس در بیانیه ای اعلام کرد که در مجموع ۴٩۸ تن به مراکز پذیرایی در حوزه های ایل دوفرانس فرستاده شدند. در میان آنها، ۲۸٣ تن با خانواده و ۲۱۵ مرد مجرد حضور داشتند.


تخلیه مهاجران از تونلی در شمال پاریس. عکس: سازمان اتوپیا٥٦
تخلیه مهاجران از تونلی در شمال پاریس. عکس: سازمان اتوپیا٥٦


اوسیان ماراش یکی دیگر از اعضای سازمان اتوپیا٥٦ که در محل تخلیه حضور داشت گفت: «مردم منتظر رفتن بودند، آنها یکجا جمع شده و وسایل خود را آماده کرده بودند. چند تن از مسئولان اعزام شدند تا مهاجران را به مراکز مختلف پذیرایی هدایت کنند. ما به خانواده‌ها گفتیم که بدون شک به مناطق دیگر فرانسه فرستاده خواهند شد. ما به آنها اطمینان دادیم.»

وی افزود: بسیاری می خواهند برای تحصیل فرزندانشان در پاریس بمانند، زیرا به آن عادت کرده اند.

مهاجران زیر سن به مراکز پذیرایی ویژه هدایت شدند. به گفته سازمان اتوپیا٥٦ این مراکز برای کودکان زیر سن "مناسب" نیست.

رسانه ها اجازه نزدیک شدن به محل تخلیه را نداشتند.

از سوی دیگر، در حدود صد تن از مردان مجرد مورد پذیرش در مراکز قرار نگرفتند. عضو سازمان اتوپیا٥٦ گفت: «پلیس آنها را با آرامش و بدون خشونت متفرق کرد. آنها به هر جایی پراگنده شدند.» وی افزود: «هرچند برخی از این مردان در اردوگاه نبودند اما آنها نه چندان دور از آنجا در جایی دیگری بدون سرپناه زندگی می کردند. آنها نام سرپناه را شنیده بودند و شانس خود را امتحان می کردند.


یکی از نیروهای امنیتی پلیس در هنگام تخلیه اردوگاه مهاجران در شمال پاریس. عکس: سازمان اتوپیا٥٦
یکی از نیروهای امنیتی پلیس در هنگام تخلیه اردوگاه مهاجران در شمال پاریس. عکس: سازمان اتوپیا٥٦


اوسیان ماراش افزود: « اکنون تونل خالی است. ما توانستیم خیمه ها و پتوها را جمع کنیم. اردوگاه در حال تمیز کردن است.»

ردیف خیمه ها

از ماه فبروری به اینسو، مهاجران در این تونل باریک واقع در منطقه نوزدهم پاریس زندگی می کردند. آنها در ردیف های پیهم خیمه زده بودند.

فضای این اردوگاه را اسباب بازی و ریکشاه های کودکان پر کرده بود. خانواده‌ها در آنجا در شرایط نامناسبی زندگی می‌کردند. چند تن از ساکنان محلی، گاه گاهی برای کودکان غذا و پوشک می آوردند.

در دهم دسمبر سال گذشته، بیش از ۲۳۰ تن که بسیاری آنها از کشور های آفریقای بودند، از همین تونل تخلیه شدند. در آن زمان، حدود ۸۰ مهاجر خردسال و بدون همراه در این تونل زندگی می کردند.

 

در همین زمینه