عکس از آرشیف: تظاهرات زنان در هرات
عکس از آرشیف: تظاهرات زنان در هرات

شمار زیادی از سازمان‌های حقوق بشری ائتلافی را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده اند. این سازمان‌ها گفته اند که می‌خواهند بر طالبان و جامعه بین‌المللی برای رعایت حقوق بشر فشار وارد کنند.

سازمان دیده بان حقوق بشر روز پنج شنبه در اعلامیه ای از تشکیل این ائتلاف برای حفاظت از حقوق بشر و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان خبر داد.

دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، خانه آزادی، سازمان جهانی ضد شکنجه، فدراسیون بین المللی حقوق بشر و لیگ بین المللی زنان برای صلح و آزادی از جمله اعضای این ائتلاف اند.

هدف این سازمان نظارت مشترک بر نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر گروه اسلام گرای طالبان برای رعایت حقوق بشر خوانده شده است.

در اعلامیه دیده بان حقوق بشر آمده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بعد از بازگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ به صورت چشمگیری وخیم شده است. به گفته این سازمان، جنگ در افغانستان پایان یافته است، اما تخطی های جدی حقوق بشری ادامه دارد.

به نقل از این اعلامیه، ژولیت روسلو مسئول بخش جنوب و غرب آسیا در فدراسیون بین المللی حقوق بشر گفته است: «هنگامی که توجه جهان به صورت سریع از یک بحران به بحران دیگر مبذول می شود، مصیبت بشری در افغانستان ادامه دارد. مردم افغانستان، به خصوص زنان و دختران، یک بار دیگر از حقوق بشری اساسی شان محروم شده اند.»

او افزوده است: «این اهمیت فوری دارد که جهان از تخطی های روزمره در افغانستان مطلع ساخته شود و جامعه بین المللی در قسمت تعهداتی که در ۲۰ سال گذشته به افغانستان داده است، پاسخگو نگهداشته شود.»

به نقل از این اعلامیه، ژرالد ستابروک دبیرکل سازمان جهانی ضد شکنجه گفته است: «ما با ایجاد ائتلاف حقوق بشر برای افغانستان پیام قوی همبستگی به مردم افغانستان می فرستیم. ما همچنین آرزو داریم به طالبان و جامعه بین المللی پیام برسانیم که سازمان های جامعه مدنی بین المللی وضعیت را از نزدیک بررسی می کنند و ما به تلاش های دادخواهی خود برای یک افغانستان عاری از خشونت برای همه افغان ها ادامه می دهیم.»

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه