لوئیزه امتسبرگ، مامور حقوق بشر حکومت ائتلافی آلمان
لوئیزه امتسبرگ، مامور حقوق بشر حکومت ائتلافی آلمان

مامور حقوق بشر حکومت آلمان فدرال تاکید کرده است که این کشور وضعیت افغانستان را فراموش نکرده است. ناهید شاه عالمی، نویسنده و فعال حقوق بشر افغان-آلمانی در این همایش طالبان را به «آپارتاید جنسیتی» متهم کرد.

لوئیزه امتسبرگ، مامور حقوق بشر حکومت ائتلافی آلمان، در این همایش آنلاین که پنج شنبه شب برگزار شد، توضیح داد که سیاست آلمان در قبال افغانستان بر سه ستون استوار است: کمک های بشری، فعالیت حقوق بشری در سطح دیپلوماتیک و پذیرش مهاجران.

خانم امتسبرگ افزود که در همه این سه بخش هم امکانات و هم موانعی وجود دارد. او تأکید کرد: «طبعاً که ما طالبان را به رسمیت نخواهیم شناخت.»

این سیاستمدار حزب سبزهای آلمان تاکید کرد که با وجود جنگ جاری در اوکرایین، حمایت از زنان و کودکان در افغانستان به عنوان موضوع مرکزی حکومت آلمان فدرال باقی می ماند.

ناهید شاه عالمی، نویسنده و فعال حقوق بشر افغان-آلمانی در این همایش از تخطی های سنگین حقوق بشری توسط رژیم اسلامگرای افراطی طالبان شکایت کرد. او محروم کردن زنان از حوزه عمومی توسط این گروه را «آپارتاید جنسیتی» عنوان کرد. او افزود که در موارد محدودی کارهای پروژه ای در داخل افغانستان بازهم ممکن است.

انا دیرکسمایر از نهاد امدادی کلیسای کاتولیک «میزرور» نیز گفت که شرط لازم برای فعالیت در داخل افغانستان مذاکرات موفقانه با طالبان می باشد.

خانم ماریا فلاخسبارت، رئیس «اتحادیه زنان کاتولیک آلمان» بر نقش زنان در بازسازی جوامع آینده تأکید کرد و گفت که به همین دلیل احترام به حقوق زنان و دفاع از آن ها اهمیت بنیادی دارد. خانم فلاخسبارت گفت: «زنان کسانی اند که در قابلیت های آینده جوامع نقش عمده دارند.»

 

در همین زمینه