عکس تزئینی.
عکس تزئینی.

دادگاهی در دنکرک، در شمال فرانسه، سه قاچاقبر را به دوره‌های زندان محکوم کرد. این قاچاقبران رهبری گروهی را به عهده داشتند که مهاجران را در کشتی‌های کوچک از طریق کانال مانش به بریتانیا انتقال می‌دادند.

روز جمعه ۱۱ مارچ، دادگاهی در دنکرک، سه کرد عراقی را به اتهام «فراهم کردن زمینه ورود و سکونت خارجیان غیرقانونی» به زندان محکوم کرد.

ریزگار حامد امین، ۳۵ ساله و سیوان یاسین مشهور به کاکا ستار، ۳۹ ساله، به جرم «به خطر انداختن زندگی افراد» به ترتیب به ۵ و ۳ سال زندان محکوم شدند. این دو تن به گفته مقام‌های مسئول، از رهبران بزرگ گروه بودند.

گوران توفیق، ۲۷ ساله، فرد سومی نیز به ۳۰ ماه زندان محکوم شد.

دادگاه همچنین دو فرد اولی را به ممنوعیت دایمی اقامت در خاک فرانسه محکوم کرد.

گروه یاد شده از ۵ می ۲۰۲۱ تا ۲۴ جنوری ۲۰۲۲ حدود بیست سفر عبوری از کانال مانش با کشتی‌های کوچک را سازمان داده بودند. در یکی از موارد در شب ۴ اگست سال گذشته، آن‌ها چهار بار مهاجران را به بریتانیا انتقال دادند.

سال گذشته در اواخر ماه اپریل، یک تن از محافظان امنیتی فروشگاه اوشان در گراندسنت به پولیس اطلاع داد که فردی در پارکینگ فرشگاه، مهاجران و بشکه‌ها تیل را سوار موتر می‌کرد.

پولیس موتر این فرد را در پارکینگ یک هوتل به نام سن پول سورمر پیدا کرد. ریزگار حامد یاسین، از رهبران گروه در این هوتل یک اتاق کرایه کرده بود.

ماموران پولیس در موتر این فرد و اتاق‌هایی که او در هوتل‌های مختلف کرایه کرده بود جی پی اس و کمره نصب کردند. آن‌ها در طول هشت ماه موترهایی را که مهاجران را از کمپ‌ها به سواحل شمال انتقال می دادند نیز تعقیب کردند.

به گفته رئيس دادگاه، تحقیقات نشان می‌دهد که ریزگار حامد امین، رئیس اصلی گروه بود که از هر مهاجر بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ یورو می‌گرفت.

او هنگام دستگیری اعتراف کرد که ۱۴ بار زمینه عبور مهاجران از کانال مانش را مساعد ساخته اما گفت که یک عضو کوچک شبکه بوده است.

گوران توفیق، یک تن از محکومان در گذشته نیز با اتهاماتی مشابه محکوم شده بود.

 

در همین زمینه