عکس از دویچه وله/ فلیپو گراندی، کمیسار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (عکس آرشیف)
عکس از دویچه وله/ فلیپو گراندی، کمیسار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (عکس آرشیف)

کمیسار عالی امور پناهندگان ملل متحد به کابل سفر کرده و گفته است که با وجود جنگ اوکرایین و آواره شدن بیش از ۲،۷ میلیون نفر از این کشور، افغانستان و میلیون‌ها تن از بیجاشدگان داخلی آن فراموش نشده است.

فلیپو گراندی، کمیسار عالی امور پناهجندگان ملل متحد روز دوشنبه، ۱۴ مارچ، وارد کابل شد. او هنگام رسیدن به کابل گفت که با وجود جنگ جاری در اوکرایین و سرازیر شدن ۲،۷ میلیون پناهجو از این کشور به کشورهای دیگر اروپایی، میلیون ها بیجا شده داخلی در افغانستان فراموش نشده اند.

گراندی گفت: «شما همه دنبال می کنید که در اوکرایین چه اتفاق می افتد. این یک بحران بسیار بزرگ و همچنین یک بحران مهاجرت است، اما من اینجا آمده ام تا به شما بگویم که بحران اوکرایین تنها بحران جهان نیست؛ بلکه بحران های دیگری نیز در جهان وجود دارند، وضعیت های دیگری که نیاز به توجه دارند، و افغانستان برای ما یک اولویت است.»

کمیسار عالی ملل متحد در امور پناهندگان در صفحه توییتر خود نوشته است که برای گفتگو در مورد وضعیت بشری با تمرکز ویژه روی بیجاشدگان داخلی به افغانستان سفر کرده است.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، افغانستان به شدت با یک بحران و فاجعه بشری مواجه گردید. بنا بر گزارش های سازمان ملل بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند.

هرچند فصل زمستان رو به تمامی است و بهار فرا می رسد، اما با توجه به پیامدهای بیش از چهار دهه جنگ در این کشور تقریباً همه بنیادهای اقتصادی این کشور ویران شده است و میلیون ها تن با کمبود مواد غذایی مواجه اند. کودکان نیز در میان کسانی اند که شدیداً از این بحران متاثر شده اند.

 

در همین زمینه