اوکرایین ها در حال فرار از جنگ
اوکرایین ها در حال فرار از جنگ

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تا حال به خاطر بحران اوکرایین ۲۰۰ میلیون دالر کمک مالی به دست آورده است. اما این سازمان برای رسیدگی به آوارگان اوکرایینی در داخل و خارج از این کشور درخواست ۵۱۰ میلیون دالر کمک مالی را کرده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خاطر جنگ در اوکرایین تاکنون بیش از ۲۰۰ میلیون دالر (حدود ۱۸۳ میلیون یورو) کمک های مالی شرکت ها، بنیادها و افراد خصوصی را به دست آورده است. این سازمان دوشنبه شام در ژنیو اعلام کرد، با این پول امکان ایجاد پل های هوایی و کاروان های زمینی برای حمایت از آوارگان و بی جاشدگان در اوکرایین فراهم شده است.

کیت بلانشت، سفیر حسن نیت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل عصر دوشنبه در ژنیو گفت: «در حال حاضر همه نگاه ها در سراسر جهان به اوکرایین معطوف شده است. ما با افرادی که برای نجات جان خود فرار می کنند و خانواده های شان از هم پاشیده اند، اعلام همبستگی می کنیم».

فیلیپو گراندی، کمیسار عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت با عمیق تر شدن بحران، حمایت های بیشتری مورد نیاز است.

او گفت که سازمانش به ۵۱۰ میلیون دالر نیاز دارد تا بتواند به بی جاشدگان در کشور و آوارگان در سراسر منطقه کمک های اضطراری اولیه را برساند.

بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از زمان آغاز جنگ تاکنون بیش از ۲،۸ میلیون نفر از کشور فرار کردند، دو میلیون نفر دیگر از جمله مردان، زنان و کودکان در داخل کشور آواره اند.

 

در همین زمینه