محکمه اداری فدرال آلمان شهر لایبزیک
محکمه اداری فدرال آلمان شهر لایبزیک

محکمه اداری آلمان فدرال روز سه شنبه برای رسیدگی به شکایت برلین از جمهوری آلمان فدرال جلسه ای برگزار می کند. برلین می خواست در سال ۲۰۲۰ بعد از آتش سوزی اردوگاه موریا در یونان، ۳۰۰ فرد آسیب پذیر را بپذیرداما وزارت داخله این امر را رد کرده بود.

مساله بر سر پذیرش پناهجویان از کمپ یونانی موریا است که در ماه سپتمبر سال ۲۰۲۰ کاملا در آتش سوزی ویران شد. برلین می خواست در آن زمان ۳۰۰ فرد بسیار آسیب پذیر را از این کمپ قبول کند. اما هورست زیهوفر، وزیر داخله آن زمان آلمان فدرال با این درخواست مخالفت و به لزوم برخورد یکسان در سراسر اروپا اشاره کرده بود. 

او گفته بود، هیچ فضایی برای اقدامات جداگانه از سوی ایالات آلمان باقی نمی ماند. برلین به محکمه اداری آلمان فدرال مراجعه کرد که حالا باید تصمیم بگیرد، وزارت داخله در چه مواردی می تواند از رد درخواست پذیرش پناهجویان توسط ایالات این کشور خودداری کند.

 

در همین زمینه