یک خانواده افغان در امریکا
یک خانواده افغان در امریکا

پناهجویان افغان در ایالات متحده امریکا تحت یک برنامه حفاظت موقت می‌توانند اقامت دست کم ۱۸ ماهه بگیرند. این برنامه برای کمک به افغان‌هایی است که در عملیات تخلیه از افغانستان به ایالات متحده امریکا انتقال داده شده اند.

مقام های امریکایی گفته اند که افغان هایی مستحق وضعیت حفاظت موقت شناخته می شوند که قبلاً در ایالات متحده امریکا باشند و بررسی سوابق خود را سپری کرده باشند. این برنامه برای کمک به هزاران نفری در نظر گرفته شده است که پس از تسلط طالبان در روند تخلیه از افغانستان به ایالات متحده منتقل شدند و حفاظت کوتاه مدت بشردوستانه گرفته اند.

برای بسیاری از این افغان های تخلیه شده وقت رو به اتمام است، چونکه آن ها به دلیل کندی برنامه هایی مانند ویزای ویژه مهاجرت، نتوانسته اند اقامت دایمی بگیرند. ویزای ویژه مهاجرت به ترجمان ها و کسانی که در دیگر بخش ها با ادارات امریکایی و متحدین این کشور در ۲۰ سال جنگ افغانستان کار کرده اند، صادر می شود.

الیخاندرو مایورکاس، وزیر میهن یا امنیت داخلی ایالات متحده امریکا گفت: «وضعیت حفاظت موقت (تی پی اس) از آن اتباع افغان که قبلاً در ایالات متحده امریکا به سر می برند، در برابر برگشت به وضعیت های ناامن محافظت می کند.»

پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ماه آگست، ایالات متحده امریکا به بیش از۷۶ هزار افغان اجازه ورود داده است. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده امریکا گفته است که حدود ۴۰ درصد آنان مستحق دریافت ویزای ویژه مهاجرت اند. دریافت ویزای ویژه مهاجرت یک پروسه طولانی و پیچیده است که سرانجام مسیر دریافت اقامت دایمی و شهروندی ایالات متحده امریکا را هموار می کند.

اکثر افغان هایی که اخیراً به ایالات متحده مهاجرت نموده اند، در نقاط مختلف این کشور به ویژه در ویرجینیای شمالی، اطراف واشنگتن دی سی، کالیفرنیای شمالی و تگزاس مسکن گزین شده اند.

سازمان های حامی مهاجران از اداره بایدن به تکرار خواسته اند که به افغان ها وضعیت حافظت موقت داده شود تا از بی سرنوشتی این مهاجران بعد از ختم میعاد حفاظت بشردوستانه دو ساله جلوگیری شود.

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه