دیدار فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران در تاجیکستان. عکس: سازمان ملل
دیدار فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران در تاجیکستان. عکس: سازمان ملل

فیلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در جریان سفر دو روزه اش به تاجیکستان از سرگیری روند پناهندگی در این کشور استقبال کرد. او بر وضعیت دشوار افغان ها تاکید نموده و خواهان کمک شد.

فلیپوگراندی روز دوشنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، با برخی از مقامات از جمله امام علی رحمانوف رئیس جمهور این کشور دیدار نموده و در مورد وضعیت پناهجویان افغان و ارائه پناهندگی به آنها گفتگو کرد. این نماینده سازمان ملل از سر گیری روند پناهندگی و نقش تاجیکستان در اعطای پناهندگی افغان ها استقبال نموده و تاکید کرد.

فلیپو گراندی نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در بیانیه ای گفت: «با وجود بحران های موجود در جهان، مهم است که جامعه جهانی خواسته های پناهجویان افغان به ویژه در کشور تاجیکستان را نادیده نگیرد.»

وی از جامعه جهانی خواست تا به کمک و حمایت از پناهجویان افغان در منطقه و تاجیکستان ادامه دهد.

این مقام سازمان ملل همچنان در اردوگاه "بلخی" از پناهجویان افغان در مرز تاجیکستان بازدید کرد.

گراندی در جریان بازدید از این اردوگاه گفت: «افغان هایی را که امروز ملاقات کردم بسیار با استعداد هستند. آنها جوانانی مستعد، سخت کوش و سرشار از انگیزه هستند. اکنون بر عهده کشور میزبان و جامعه بین المللی است که فرصت ها را فراهم کرده و از چنین ظرفیت هایی استفاده کنند.»

تاجیکستان که در حال حاضر میزبان ۱۴۰۰۰پناهجوی افغان است، از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به دلیل حمایت از آنها قدردانی کرد.

سازمان ملل: جهان نباید افغانستان را به دلیل جنگ در اوکرایین فراموش کند

فیلیپو گراندی پیش از اینکه در سفرش به کابل گفته بود که با وجود جنگ در اوکراین، افغان ها فراموش نمی شوند. 

در همین زمینه