سفره نوروزی هفت سین، پاریس ٢٠ مارچ ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز
سفره نوروزی هفت سین، پاریس ٢٠ مارچ ٢٠٢٢. عکس: مهاجرنیوز

فرهنگیان افغان دیروز مراسم نوروز و سال نو ١۴٠١ خورشیدی را در پاریس در حالی جشن گرفتند که تجلیل آن پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان ممنوع شده است.

سفره نوروز با هفت سین، هفت میوه، آئینه، شمع، کتاب شاهنامه، سبزه، خینه و چند دسته گل تزئین شده بود. بوی غذا های محلی افغانستان از هر گوشه به مشام می رسید. لباس های محلی، موسیقی محلی و رقص سنتی "اسپک بدخشی" به زیبایی این جشن افزوده بودند.

شکیبا داوود یکی از برگزار کننده گان این برنامه گفت: «امسال تجلیل نوروز را در افغانستان ممنوع اعلام کردند. اما ما نوروز را نه تنها در خانه هایمان، بلکه با تمام مردم فارسی زبان و غیر فارسی زبان، از هر ملیت و قومیتی جشن گرفتیم. نوروز در دل های ما زنده است.»

سفره نوروزی جشن نوروز در پاریس. عکس: مهاجرنیوز
سفره نوروزی جشن نوروز در پاریس. عکس: مهاجرنیوز

اشتراک کننده گان در این جشن در پارک مونسوری پاریس گرد هم جمع شده بودند. در آنجا شهروندان فرانسوی و کشور های دیگر نیز حضور داشتند. برخی از آنها برای نخستین بار بود که با فرهنگ نوروز آشنا می شدند.

گروه موسیقی خانواده ابراهیمی که آنها نیز در ماه اگست سال گذشته به فرانسه مهاجر شدند، پارچه های موسیقی محلی و فلکلور را با آلات موسیقی اصیل افغانی از جمله طبله، هارمونیه، رباب و دهل نواختند. این نغمه ها بر دل های همه اشتراک کننده گان چنگ زد و همه به افتخار نوروز و فرهنگ افغانستان رقص و پایکوبی کردند.

خانواده ابراهیمی در حال اجرای کنسرت. عکس: مهاجرنیوز
خانواده ابراهیمی در حال اجرای کنسرت. عکس: مهاجرنیوز

یکی از اشتراک کننده گان در این جشن که نخواست نامش گرفته شود به مهاجرنیوز گفت: « این نخستین بار است که لبخند و خوشی را در چهره های افغان ها می بینم. ما پس از اینکه طالبان دوباره به افغانستان آمدند همه چیز خود را از دست دادیم و مهاجر شدیم. اما فرهنگ خوب خود را زنده نگه می داریم و وطن در دل های تک تک ما می تپد.»

رقص اسپک بدخشی. عکس: مهاجرنیوز
رقص اسپک بدخشی. عکس: مهاجرنیوز

اکثر اشتراک کننده گانی که در آنجا آمده بودند، پس از به قدرت رسیده طالبان در ماه اگست سال گذشته به فرانسه تخلیه شدند. این مهاجران افغان در دریار غربت به فعالیت های فرهنگی ادامه می دهند.

 

در همین زمینه