نرگس امینی، خبرنگار تلویزیون ملی در بامیان که مجبور به ترک کشورش شده است
نرگس امینی، خبرنگار تلویزیون ملی در بامیان که مجبور به ترک کشورش شده است

یگانه گوینده زن تلزیویون بامیان و یکی از آخرین خبرنگار زن در این ولایت به خاطر آنچه تهدید، ترس، تبعیض و برخورد دوگانه از سوی گروه طالبان عنوان می‌کند، افغانستان را ترک کرد.

نرگس امینی از چهار سال به این طرف با رسانه های مختلف در بامیان کار می کرد و گزارش های کتبی، صوتی و تصویری از وضعیت زندگی مردم تهیه می نمود.

خانم امینی که در این اواخر گوینده خبر در تلویزیون بامیان و گزارشگر رسانه رخشانه بود، به دویچه وله گفت که به خاطر تهدید، محدودیت و ترس بامیان را ترک کرده و به اسلام آباد رفته است.

او گفت: «متاسفانه در ماه های اخیر، وضعیت برای خبرنگاران و اطلاع رسانی بد شده بود و همچنان به خاطر تهدید، تحقیر و توهین از سوی گروه طالبان، مجبور شدم همراه با شوهر خود، بامیان را به مقصد اسلام آباد ترک کینم.»

او یکی از ۱۰ خبرنگار زن در ولایت بامیان بود که در ۲۰ سال اخیر در این امن ترین ولایت افغانستان کار رسانه ای می کردند. او یکی از صدها خبرنگار زن است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، مجبور به خانه نشینی یا فرار از کشور شده اند.

بانو امینی از وضعیت بد مهاجرت در اسلام آباد صحبت می کند و می گوید که در پاکستان نهادهای کمک به مهاجران افغان وجود ندارند. او می گوید که اگر طالبان برای زنان زمینه امنیت و آزادی را فراهم سازند، دوباره به وطن اش برمی گردد و به کار رسانه ای شروع می کند.

نرگس امینی، خبرنگار تلویزیون ملی در بامیان که مجبور به ترک کشورش شده است
نرگس امینی، خبرنگار تلویزیون ملی در بامیان که مجبور به ترک کشورش شده است

او گفت: «در وضعیت بدی که ما و دیگر مهاجرین در پاکستان قرار داریم، هیچ کسی توجه نمی کند. اگر طالبان زمینه خوبی را برای آزادی بیان و خصوصاً زنان فراهم سازند، ما دوباره بر می گردیم و مصروف کار های رسانه ای می شویم.»

نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان، وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران را نگران کننده می دانند و می گویند که اگر این روند ادامه یابد، فعالیت اکثر رسانه ها متوقف خواهد شد.

فرهاد بهروز، معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان می گوید که به خاطر مشکلات اقتصادی رسانه ها، بازداشت خبرنگاران و تهدید و محدودیت از سوی گروه طالبان، ۸۰ درصد خبرنگاران زن و ۶۰ درصد خبرنگاران مرد کار شان را از دست داده اند.

او افزود: «از مجموع ۲۳۹۸ خبرنگار زن، ۱۹۷۰ نفر آنان وظیفه خود را از دست داده اند و همه روزه محدودیت علیه زنان در حال افزایش است.»

 برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله دری

 

در همین زمینه