Photo: Picture-alliance
عکس از آرشیف/ یک ذوج در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد با هم صحبت می‌کنند
Photo: Picture-alliance عکس از آرشیف/ یک ذوج در زیارتگاه امام رضا در شهر مشهد با هم صحبت می‌کنند

مقام های آلمانی یک زن و دختر نوجوانش را پس از یک دهه به ایران پس فرستادند. شوهر این خانم در آلمان است و در دو راهی قرار گرفته است. او نمی‌داند که آیا خاک آلمان را ترک کند یا برای آوردن دوباره خانم و دخترش مبارزه نماید.

شیرین دختر ۱۳ ساله، دانش آموز صنف ششم مکتب بود و در شهر بودینگن، در ایالت هسن آلمان زندگی می‌کرد. پدر و مادر شیرین کار می‌کردند و خانه شخصی در نزدیک شهر فرانکفورت داشتند.

مقام های آلمانی روز چهارشنبه، ۱۶ مارچ سال روان، شیرین و مادرش را به گونه اجباری به میدان هوایی انتقال دادند و به ایران فرستادند. با رسیدن به ایران، این دختر نوجوان و مادرش هیچ جای برای بود و باش در تهران ندارند.

حالا در وضعیت کنونی، این مادر و دختر نوجوان ناگزیر اند که با شرایط تازه خود را سازگار سازند. فرید، پدر شیرین قرار بود که در یک پرواز دیگر به ایران فرستاده شود، اما تا هنوز اخراجش صورت نگرفته است.

در روند اخراج، احتمال این وجود دارد که اعضای خانواده ها از هم جدا شوند زیرا خطوط هوایی به رقم معدودی از افرادی که باید اخراج شوند، اجازه ورود به هواپیماها را می‌دهند.

در سال ۲۰۲۱، نزدیک به یازده هزار پناهجوی رد شده، از آلمان اخراج شده اند
 Photo : Picture-alliance
در سال ۲۰۲۱، نزدیک به یازده هزار پناهجوی رد شده، از آلمان اخراج شده اند
Photo : Picture-alliance

تیمو شیرینبیرگ، مسئول شورای پناهندگان ایالت هسن پس از گفتگو با فرید به مهاجر نیوز گفت که این مرد ایرانی با بن بست مواجه شده است. شیرینبیرگ گفت: «مهم نیست که حالا چه اتفاقی برایش رخ می‌دهد، او فقط می خواهد دخترش زندگی خوبی داشته باشد و بتواند مشخصا در آلمان بزرگ شود.»

در عین زمان، فرید می‌داند که اگر بتواند با وجود حکم اخراج خود در آلمان بماند و تلاش کند تا همسر و دخترش را نیز به این کشور بیاورد، ممکن است که سال‌ها به طول بی‌انجامد.

او این را هم می‌داند که حتی اگر موفق به کسب اجازه اقامت قانونی در آلمان شود، باز هم او نمی‌تواند که بر اساس قانون حد اقل در دو سال آینده دختر و خانمش را به آلمان بیاورد.

اگر فرید بخواهد که خانواده خود را دوباره ببیند، بهترین گزینه برای او این است که آلمان را داوطلبانه ترک کند و به خانواده اش در ایران بپیوندد.

شیرینبرگ افزود "این همان چیزی است که مقام‌ها محاسبه می‌کنند." آنها می‌گویند، "ما دو عضو خانواده را اخراج خواهیم کرد و عضو سومی هم به آنان را دنبال می‌کند."

یک زن از کنار تصویر آیت الله خمینی در شهر قٌم می‌گذرد
Photo : Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture-alliance
یک زن از کنار تصویر آیت الله خمینی در شهر قٌم می‌گذرد
Photo : Sobhan Farajvan/Pacific Press/picture-alliance

اخراج بدون دریافت کمک

در ایالت هسن آلمان، بیش از ۱۵ هزار نفر در معرض اخراج قرار دارند. پس از این که در مرحله نهایی، درخواست پناهندگی خانواده شیرین رد گردید، آنان از چند سال به این سو در فهرست اخراج از این کشور، قرار داشتند.

شیریرنبرگ افزود "اگر آن‌ها از کمک و مشاوره حقوقی مناسب برخوردار می‌بودند، به هیچ وجه نیازی به اخراج آنها نبود. حکومت ایالتی هسن در حال حاضر کمک مالی یا مشاوره در مورد پناهندگی فراهم نمی‌کند."

با توجه به اینکه احتمالاً هزاران نفر در وضعیت مشابه به خانواده شیرین روبرو اند، شورای پناهندگان ایالت هسن آلمان می‌خواهد که روند اخراج همه پناهجویان رد شده باید متوقف شود. این شورا مدعی است که گویا برای چنین افراد، فرصت مناسب برای اثبات حق ماندن در آلمان داده نشده است.

بر بنیاد آمار اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۱۱ هزار نفر که پرونده پناهندگی شان در آلمان رد شده است از این کشور اخراج شده اند. 

در این گزارش از نام های مستعار استفاده شده است.

 

در همین زمینه