حدود ۴۰۰۰ مهاجر در مناطق مرزی بلاروس و پولند در وضعیت رقت باری گیر افتاده‌اند
 ۱۸ نومبر ۲۰۲۱. عکس از رویترز
حدود ۴۰۰۰ مهاجر در مناطق مرزی بلاروس و پولند در وضعیت رقت باری گیر افتاده‌اند ۱۸ نومبر ۲۰۲۱. عکس از رویترز

عفو بین‌الملل پولند را در موارد بسیار متهم به نقض حقوق مهاجران کرده است. این سازمان گزارش داده است که اکثریت مهاجران از جانب مرزبانان پولند و بلاروس متحمل انواع بدرفتار های نژادگرایانه، توهین و تحقیر می شوند.

سازمان حقوق بشر عفو بین الملل در برلین گزارش داده است که معلومات جدید نشان می‌دهد که «پناهجوان از کشور های عراق یا سوریه، در مرز مشترک پولند و بلاروس، با خشونت برگشت داده می‌شوند و افزون برآن تحت شرایط غیر انسانی زندانی می گردند و نیز مورد تحقیر قرار می‌گیرند و یا مجبور به خوردن دوا های تسکین آور می شوند.» عفو بین‌المللی نتیجه‌گیری می‌کند که ادارات پولند با این نوع برخورد ها، حقوق پناهجویان را نقض می کنند.

مرتبط:مهاجران بیشتری سعی می‌کنند از بلاروس به پولند برسند

براساس گزارش این سازمان، بعد از سپری شدن ماه های زمستان، مهاجران هرچه بیشتری از خاور میانه و دیگر مناطق جهان، باردیگر تلاش می کنند از طریق بلاروس به پولند بروند. آن‌ها توسط مامورین مرزی بلاروس متحمل بدرفتاری ها می‌شوند.

در این گزارش افزوده شده است که محافظان مرزی مهاجران را با اعمال خشونت و استفاده از سگ ها، مجبور به گذشتن از مرز به سوی پولند می‌کنند و همزمان مهاجران در جانب پولند، با حصار های سیم خاردار مواجه می‌شوند و دوباره برگشت داده می شوند.

مهاجران در زمستان سال ۲۰۲۱ در مرز میان بلاروس و پولند هجوم برده بودند تا به قلمرو اتحادیه اروپا وارد شوند
مهاجران در زمستان سال ۲۰۲۱ در مرز میان بلاروس و پولند هجوم برده بودند تا به قلمرو اتحادیه اروپا وارد شوند

فرانسیسکا فیلمر، کارشناس امور سیاست پناهندگی عفو بین الملل در آلمان گفت که این مهاجران «تا هنوز بدون پناهگاه، مواد غذایی و آب اند و به مراقبت های صحی در مرز میان بلاروس و پولند دسترسی ندارند.» او افزود که تقریباً همه مهاجران که توانسته اند با عفو بین الملل صحبت کنند، از بی‌حرمتی و دشنام ها، اظهارات نژادگرایانه و دیگر بدرفتاری های روانی گزارش داده اند.

برخورد تعصب آمیز در مرز: «برای عبور از مرز، مهاجران اوکراینی در اولویت هستند»

براساس گزارش این سازمان، به‌خصوص زیستن در زندان مزدحم مهاجران در منطقه «ودرژین» بی نهایت طاقت فرسا است که در آن تا ۶۰۰ نفر نگهداری می‌شوند و تا ۲۴ نفر فقط در ساحه هشت مترمربع به سر می برند. در حالی که استندارد اتحادیه اروپا، چهار مترمربع جا را برای یک نفر در زندان ها و محل های بازداشت در نظر گرفته است.

عفو بین الملل از پولند خواستار برخورد برابر با همه پناهجویان در مرز شده است. فیلمر تاکید کرده است که پولند باید حق همه انسان‌ها را بر پذیرش در خور کرامت بشری، مستقل از تابعیت شان مورد احترام قرار دهد: «جامعه بین المللی، به‌خصوص اتحادیه اروپا باید در این راستا تلاش کنند.»

(KNA) / hm, si

برگرفته از رسانه همکار ما (دویچه وله)

 

در همین زمینه