کودکان مهاجر از افغانستان در یونان
کودکان مهاجر از افغانستان در یونان

کارشناسان بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد از برخورد یونان با مهاجران و کسانی که به آن‌ها کمک می‌کنند، انتقاد کرده است. آن‌ها از حکومت یونان خواسته اند که تلاش‌های بیشتری را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران به خرج دهد.

کمیسیون مبارزه با ناپدید سازی اجباری که در چوکات کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد فعالیت می کند، روز سه شنبه در ژنیو گفت که از جرم انگاری فعالیت های جستجو و نجات مهاجران و همچنین اقدامات و تهدیدات علیه فعالانی که به مهاجران متاثر شده از «عقب زدن» غیرقانونی کمک می کنند، نگران است.

کارشناسان سازمان ملل متحد به گزارش های استناد کرده اند که براساس آن ها شمار زیادی از مهاجرانی که تلاش می کردند از طریق مدیترانه یا مرز دریایی ماریتسا به یونان برسند، ناپدید شده اند و حکومت یونان هیچ آماری از این موارد را در دسترس قرار نداده است.

این کمیسیون از حکومت یونان خواسته است که اقدام های بیشتری را برای جلوگیری از ناپدید شدن مهاجران روی دست گیرد، در مورد چنین رویدادها توضیح بدهد و مسئولین این اعمال را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

کارشناسان سازمان ملل متحد صریحاً از «عقب زدن» مهاجران انتقاد کرده اند که از نظر حقوق بین الملل غیرقانونی است. آن ها از یونان خواسته اند که تلاش ها برای جستجوی مهاجران ناپدید شده را بیشتر سازد، مهاجران جان باخته را شناسایی کند و اجساد آن ها را به کشورهای شان بازگرداند.

سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در ارتباط با برخورد یونان با مهاجران، از یک «روند نگران کننده» سخن گفت. به گفته این سازمان، کسانی که به مهاجران و پناهجویان کمک می کنند، در این کشور مورد پیگرد قضایی قرار می گیرند.

همچنان دیده بان حقوق بشر با نشر گزارشی محافظان مرزی یونان را متهم کرده است که مهاجران را برای «عقب زدن» مهاجران دیگر استخدام می کنند. این سازمان برای تهیه این گزارش با ۲۶ پناهجوی افغان مصاحبه کرده است.

 

در همین زمینه